Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 810/2023

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 490/17.01.2023 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Απόφαση 810/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 810/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Φεβρουαρίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

1. Αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής

2. αγορά εξόρυξης, επεξεργασίας και χονδρικής προμήθειας φυσικών πετρωμάτων

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 490/17.01.2023 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την υπ’ αρ. πρωτ.  490/17.01.2023 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την εξαγορά από τη νεοσυσταθείσα «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες

1.      «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

2.      «ECM PARTNERS INC.»

3.      «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»

4.      «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Περίληψη Απόφασης Η ανωτέρω συγκέντρωση πραγματοποιείται μέσω απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. του συνόλου (100%) των μετοχών των εταιρειών ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ και ENERFARM 2. Η φύση του αποκτώμενου ελέγχου της συγκέντρωσης αποτελεί απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την DOLIT και, εμμέσως, από την ECM των επιχειρήσεων ΠΑΥΛΙΔΗΣ και ENERFARM 2. Στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτουν οριζοντίως ή καθέτως επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι δεν υφίστανται οριζόντιες επικαλύψεις ή κάθετες σχέσεις μεταξύ της εξαγοράζουσας και των Επιχειρήσεων Στόχος. Συναφώς, από τα στοιχεία του φακέλου της συγκέντρωσης δεν προκύπτουν διαγώνιες επιπτώσεις (conglomerate effects).
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!