Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023

Απόφαση 824/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας καλλυντικών και λοιπών προϊόντων προσωπικής φροντίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών με τις επωνυμίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Απόφαση 824/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 824/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19η Ιουλίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, τα οποία διατίθενται κατά κανόνα μέσω επιλεκτικών δικτύων διανομής (φαρμακεία)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά εμπορίας καλλυντικών και λοιπών προϊόντων προσωπικής φροντίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών με τις επωνυμίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 29α του Ν. 3959/2011.

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε, ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα :

Α. Διαπιστώνει ότι οι εταιρίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» παραβίασαν, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό, τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη.

Β. Υποχρεώνει τις εταιρίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Γ. Επιβάλλει στις εταιρίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συνολικό πρόστιμο Εκατό Έντεκα Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Ένα Ευρώ και Δέκα Τρία λεπτά (€111.521,13) για την τέλεση της διαπιστωθείσας στο ως άνω σκεπτικό παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Εμπλεκόμενη/ες
1. CAUDALLIE HELLAS
2. CAUDALLIE SAS
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθ. 824/2023 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής εισήγησης περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 29α του Ν. 3959/2011, διαπίστωσε ότι, δυνάμει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενες εταιρείες προέβησαν σε πρακτική απαγόρευσης χρήσης επιγραμμικών διαφημιστικών πλατφορμών, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 29.3.2021 έως τις 31.3.2023. Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες προέβησαν σε εξ ολοκλήρου απαγόρευση προώθησης των προϊόντων μέσω επιγραμμικών διαύλων σύγκρισης τιμών, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης προώθησης των προϊόντων της εταιρίας τόσο σε πλατφόρμες που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες σύγκρισης τιμών, όσο και στα εργαλεία σύγκρισης τιμών πλατφορμών με διττή λειτουργία. Η εν λόγω συμπεριφορά αποτελεί παρεμπόδιση της εξ ολοκλήρου χρήσης επιγραμμικών διαφημιστικών διαύλων και δη υπηρεσιών και εργαλείων σύγκρισης τιμών και κατά τούτο περιορισμό στην αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. Πρόκειται για περιορισμό ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restriction) υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο (γ) του Κανονισμού 330/2010 και ήδη του άρθρου 4 στοιχείο (ε) του Κανονισμού 720/2022 και ως εκ τούτου δεν δύναται να τύχει της ομαδικής απαλλαγής των προαναφερόμενων Κανονισμών απαλλαγής αλλά ούτε και ατομικής απαλλαγής των άρθρων 1 παρ. 3 ν. 3959/2011 και 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ καθώς δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τον ίδιο λόγο δεν απαλλάσσεται ούτε επί τη βάσει του «ασφαλούς λιμένα» που ισχύει για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας, οι οποίες δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα επέβαλε από κοινού και εις ολόκληρόν πρόστιμο στις εταιρίες «CAUDALIE SAS» και «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο ανέρχεται σε €111.521,13.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!