Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση 745/2021

Λήψη απόφασης επί της παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. και φυσικό πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

Απόφαση 745/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 745/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 5561/Β/20.9.2023
Σχετική Αγορά

Διανομής (αθηναϊκού/πανελληνίου) έντυπου τύπου (περιοδικά, εφημερίδες)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από την εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. και φυσικό πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 39 του Ν. 3959/2011.

Διατακτικό

Με την υπ’ αριθμ. 745/2021 Απόφαση της, η ΕΑ σε Ολομέλεια, μετά από φανερή ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Διαπιστώνει κατά το σκεπτικό της Απόφασης της ΕΑ ότι η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011,

2. Επιβάλλει πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ στην εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε. για την διαπιστωθείσα στο σκεπτικό της Απόφασης ΕΑ παράβαση,

3. Διαπιστώνει κατά κατά το σκεπτικό της Απόφασης της ΕΑ ότι το φυσικό πρόσωπο παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011. 

Και κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:

4. Επιβάλλει πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ στο φυσικό πρόσωπο για την διαπιστωθείσα στο σκεπτικό της Απόφασης της ΕΑ παράβαση.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  2. ΦΥΣΙΚΌ ΠΡΌΣΩΠΟ
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθ. 745/2021 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής εισήγησης περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011, από την εταιρία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.» καθώς και φυσικό πρόσωπο, κατά τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου για παρακώλυση-δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διαπίστωσε ομόφωνα ότι η εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και το φυσικό πρόσωπο παραβίασαν το προαναφερόμενο άρθρο και, αφού έλαβε υπόψη την ιδιαίτερη σοβαρότητα της εν λόγω συμπεριφοράς, την απαξία και την επίπτωσή της στη διενεργούμενη έρευνα, επέβαλε πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ στην εταιρεία και ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ στο φυσικό πρόσωπο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΓΔΑ στις 8.5.2020 στις εγκαταστάσεις της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σημειώθηκαν μία σειρά από περιστατικά που παραβίασαν ευθέως την υποχρέωση ενεργούς συνεργασίας της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου της διεξαγόμενης έρευνας. Περαιτέρω, το φυσικό πρόσωπο παρεμπόδισε τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, ιδίως με την απομάκρυνση ορισμένων εγγράφων/στοιχείων, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές της ΓΔΑ να ολοκληρώσουν την επιτόπια έρευνα έχοντας συλλέξει ένα μέρος του συνόλου των στοιχείων και αρχείων, τα οποία είχαν καταρχήν συγκεντρώσει στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης, συμπεριφορά δυνάμενη να έχει συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!