Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 812/2023

Επανεξέταση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφασιστεί η τυχόν επέκταση ή διακοπή των εν λόγω δεσμεύσεων.

Απόφαση 812/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 812/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Φεβρουαρίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Οι σχετικές αγορές είναι η αγορά εν γένει του πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμίνιου όσο και η συμπληρωματική αγορά της υπηρεσίας αναχύτευσης αλουμινίου για λογαριασμό τρίτων.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη Απόφασης επί  της επανεξέταση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφασιστεί η τυχόν επέκταση ή διακοπή των εν λόγω δεσμεύσεων.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 8 παρ. 8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού  ομόφωνα αποφάσισε:

1.         Την άρση των Δεσμεύσεων υπό Α), Β), Δ) και Ε) της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ, 

2.         Ως προς την δέσμευση Γ), κατόπιν της παρούσης διαδικασίας επανεξέτασης, διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

α) «να διατηρήσουν την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής κατά το έτος 2018 αναφοράς, της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ του χυτηρίου που παρασχέθηκε (ήτοι σε 12.859 τόνους )».

β) Η νέα διαμορφωμένη υπό  Γ) δέσμευση θα έχει ισχύ 2 ετών σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ, διάστημα το οποίο κρίνεται πρόσφορο και αναλογικό για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ενώ με την λήξη της ως άνω διάρκειας η δέσμευση θα παύσει αυτοδικαίως και οριστικά να ισχύει.
Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
  2. «ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, σε ότι αφορά την άρση των Δεσμεύσεων υπό Α), Β), Δ) και Ε) της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ,  δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις υπό Α), Β), Δ) , αφορούν ούτως η άλλως σε αμιγώς αποχή από καταχρηστικές πρακτικές, ούτως η άλλως απαγορευμένες δυνάμει των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ και άρα δεν έχουν αυτοτελές δεσμευτικό περιεχόμενο, ενώ για την Ε) παρέλκει οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς συνίσταται αμιγώς σε υποχρέωση ενημέρωσης των πελατών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/ΕΠΑΛΜΕ και η οποία τηρήθηκε, η ΕΑ προκρίνει την πλήρη άρση τους. Ως προς την δέσμευση Γ) συνεκτιμώνται από την ΕΑ : i) η απουσία σημαντικής και οριστικής  μεταβολής των συνθηκών αγοράς υπό την έννοια της απουσίας πραγματικής και οριστικής εισόδου νέου ανταγωνιστή-χυτηρίου και της δημιουργίας εναλλακτικής λύσης για τις επιχειρήσεις διέλασης, ii) η διαφαινόμενη μελλοντική δραστηριοποίηση σημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ iii) η σταδιακή στροφή ενός έτερου σημαντικού πελάτη της ΕΠΑΛΜΕ προς πιθανές εναλλακτικές λύσεις όπως εταιρείες/χυτήρια του εξωτερικού ως τάση διεύρυνσης της αγοράς και iv) η εκφρασμένη βούληση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να προβεί σε επέκταση της συνολικής δυναμικότητας του χυτηρίου προς πλήρωση των σχετικών στόχων μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών ρύπων στην παραγωγή αλουμινίου για την προστασία του περιβάλλοντος και άρα κρίνεται η διατήρηση στο ήμισυ της παραγωγής του έτους αναφοράς της σχετικής υπό Γ) δέσμευσης ως αναλογική και προσήκουσα.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!