Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Απόφαση 376/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 294/16.1.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά: «Ι) Γνωστοποίηση Σύμβασης Διατραπεζικής Είσπραξης Εργοδοτικών Εισφορών των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων με τις επωνυμίες: 1) ΕθνικήΤράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 2) Alpha Bank A.E., 3) Aspis Bank A.Τ.E., 4) Citibank Plc., 5) EFG Eurobank Ergasias A.E., 6) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε., 7) Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 8) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 9) Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 8) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 9)Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., 10) Τράπεζα Αττικής Α.Ε., 11) Τράπεζα Κύπρου Ltd, 12)Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., 13) Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε., 14) Ωμέγα Bank A.E., 15)Τράπεζα Probank A.E., 16) HSBC Bank plc, 17) ABN Amro Bank N.V., 18) Societe Generale, 19) Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., 20) American Express Bank, 21) Credit Commercial de France S.A., 22) Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, 23) Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, 24) Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, 25) FBB-FIRST BUSINESS BANK S.A., 26) BNP Paribas (Ελλάς) Α.Ε., (εφεξής αιτούσες), αφενός με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής ΙΚΑ) και αφετέρου με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (εφεξής ΔΙΑΣ Α.Ε.),με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, του ν. 703/77 όπως ισχύει ή εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 1. παρ. 3 του ιδίουνόμου, και ΙΙ) Αυτεπάγγελτος έλεγχος για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 τουΝ.703/1977.»

Απόφαση 376/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 376/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Ιανουαρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Είσπραξη Εργοδοτικών Εισφορών
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 παρ. 3 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Χορηγεί εξαίρεση
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΕθνικήΤράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

2. Alpha Bank A.E.

3. Aspis Bank A.Τ.E.

4. Citibank Plc.

5. EFG Eurobank Ergasias A.E.

6. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

7. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

8. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

9. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

10. Τράπεζα Αττικής Α.Ε.

11. Τράπεζα Κύπρου Ltd

12. Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.

13. Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.

14. Ωμέγα Bank A.E.

15.Τράπεζα Probank A.E.

16 HSBC Bank plc

17. ABN Amro Bank N.V.

18. Societe Generale

19. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.

20. American Express Bank,

21. Credit Commercial de France S.A.

22. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα

23. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

24.Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

25. FBB-FIRST BUSINESS BANK S.A.

26. BNP Paribas (Ελλάς) Α.Ε

Ελεγχόμενη/-ες  
Περίληψη Απόφασης  
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!