Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 467/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77 ως ισχύει, της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. από την εταιρία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, η οποία λόγω μη απαρτίας την προηγουμένη 11/11/2009 είχε αναβληθεί για την εν αρχή συνεδρίαση.

Απόφαση 467/2009 
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 467/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 12η Νοεμβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Είδη Αγοράς Σούπερ-Μάρκετ
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Eγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έκρινε επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιριών ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. και ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει τη συγκέντρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 4δ παρ. 3 του ιδίου νόμου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 4β του νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η εν λόγω συγκέντρωση αφορά τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στον οποίο δραστηριοποιούνται η ΑΒ και η ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.». Η εξαγοράζουσα δραστηριοποιείται επιπλέον και στην αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στην οποία όμως δεν δραστηριοποιείται η ΚΟΡΥΦΗ. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α) Στις αλυσίδες καταστημάτων (σούπερ μάρκετ και υπερμάρκετ), β) στα «εκπτωτικά καταστήματα» (discount stores and hard discount stores), γ) στα παραδοσιακά παντοπωλεία, τα οποία παρέχουν μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως προσωπική εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης, εκτεταμένο ωράριο.

Επιπρόσθετα, σχετικά με την αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, η οποία αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του προμηθευτή (παραγωγού ή εισαγωγέα) και του λιανοπωλητή και λαμβάνει χώρα είτε μέσω των παραδοσιακών πρατηρίων - αποθηκών χονδρεμπορίου είτε μέσω των αποκαλούμενων cash & carry υπεραγορών, στις οποίες διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες. Καταλήγοντας, οι σχετικές αγορές που αφορά η υπό κρίση υπόθεση είναι οι εξής: α) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και β) η χονδρική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ.

Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία, οι επηρεαζόμενες αγορές αφορούν στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στο νομό Ροδόπης, καθώς η εξαγοράζουσα θα αποκτήσει συνολικά μερίδιο άνω του 15%.

Η Επιτροπή κατά την εξέταση της συγκέντρωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά και κατά συνέπεια δε συντρέχει κατά νόμο λόγος για την απαγόρευση αυτής, από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, τα μερίδια των μερών στην αγορά που δε φαίνεται να οδηγούν στη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτών, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!