Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 806/2023

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την απόκτηση από τις εταιρείες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». 

Απόφαση 806/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 806/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18/01/2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά η συγκέντρωση είναι:

Σε οριζόντιες σχέσεις, οι αγορές

1. εισαγωγής και χονδρικής διανομής καινούργιων επιβατικών οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων
2. εισαγωγής και χονδρικής διανομής ανταλλακτικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Σε κάθετες σχέσεις, οι αγορές

1. μισθώσεων οχημάτων
2. λιανικής διανομής καινούργιων επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων
3. λιανικής διανομής ανταλλακτικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης


Αντικείμενο Απόφασης Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την απόκτηση από τις εταιρείες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». 
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 9565/26.10.2022 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, σχετικά με την απόκτηση από τις εταιρείες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»,  δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες

1. «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2.«SAMELET MOTORS LTD

3.«FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

Περίληψη Απόφασης

Περίληψη Απόφασης Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή πληροί τα χαρακτηριστικά της συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 5 του ν. 3959/2011 και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6, παράγραφος 1 του ν. 3959/2011, διότι οι κύκλοι εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα οριζόμενα κατώφλια σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

• τα περιορισμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και την ύπαρξη σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται,

• το γεγονός ότι αν και υπάρχει μια οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά (αγορά εισαγωγής και χονδρικής διανομής καινούργιων επιβατικών οχημάτων), τα μερίδια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης δεν θα είναι πολύ μεγαλύτερα του καθοριζόμενου 15% για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις και η μεταβολή του δείκτη HHI μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ανέρχεται σε χαμηλότερα επίπεδα των 250 μονάδων που συνήθως θεωρείται ότι εγείρει θέματα ενδεχόμενου περιορισμού στην οικεία αγορά, συνάγεται ότι η συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να δημιουργήσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην επηρεαζόμενη αγορά,

• ότι ακόμη και στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι υπάρχουν κάθετα επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι η εξαγοράζουσα AUTOHELLAS δραστηριοποιείται εκτός από την αγορά εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας επιβατικών οχημάτων και την αγορά χονδρικής πώλησης γνήσιων ανταλλακτικών, α) στην αγορά λιανικής πώλησης επιβατικών και ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων, β) στην αγορά λιανικής πώλησης γνήσιων ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, καθώς και γ) στην αγορά μισθώσεων αυτοκινήτων, δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις σε καμία από τις ως άνω αγορές, προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας,

η ΕΑ κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού και εκτιμάται ότι δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω εξεταζόμενων αγορών.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!