Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 465/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.7.2009 (αριθμ. ημ. πρωτ. 5578) προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε (ΕΛ.ΠΕ) και BP Hellas A.E (BP).

Απόφαση 465/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 465/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Οκτωβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Πετρελαιοειδή
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων ( Άρθρο 4δ )
Γνωστοποιούσα/-ες ΒP GREECE LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες BP HELLAS SA OIL TRADING
Περίληψη Απόφασης Η εταιρία ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. γνωστοποίησε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη συμφωνία πώλησης και εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας BP Hellas SA Oil Trading (ΒP ή εξαγοραζόμενη) από την BP Greece Limited. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης κατά τους όρους και τις αιρέσεις της συμφωνίας, η εξαγοράζουσα θα αποκτήσει τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο της εξαγοραζόμενης. Η συμφωνία εξαγοράς περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – το σύνολο του εθνικού δικτύου της BP που αντιστοιχεί σε περίπου 1.200 πρατήρια καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, καθώς και τον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κίνησε τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης λόγω σοβαρών αμφιβολιών ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. Η έρευνα επικεντρώθηκε στο επίπεδο λιανικής διάθεσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης σε περιοχές της χώρας όπου θα προέκυπταν πολύ υψηλά μερίδια αγοράς της νέας οντότητας (κυρίως σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λασιθίου, Χανίων, Δωδεκανήσου και Λέσβου), καθώς και στο επίπεδο πρόσβασης τρίτων εταιριών εμπορίας καυσίμων σε αποθηκευτικούς χώρους της εξαγοράζουσας στις εν λόγω περιοχές. Εξετάστηκε επίσης ειδικότερα η δυνητική επίδραση της συγκέντρωσης σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας καυσίμων.

Με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε, η Επιτροπή κατέληξε ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δύναται να περιορίσει τον ανταγωνισμό δια της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης σε επιμέρους σχετικές αγορές λιανικής διάθεσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Τέθηκε, συνεπώς, εκ μέρους της Επιτροπής η ανάγκη ανάληψης δεσμεύσεων (διορθωτικών μέτρων) ως προϋπόθεση έγκρισης της εν λόγω συγκέντρωσης.

Οι όροι (διορθωτικά μέτρα) που επέβαλε η Ε.Α. αφορούν τα εξής:

  • Στις σχετικές αγορές λιανικής διάθεσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λασιθίου, Χανίων, Δωδεκανήσου και Λέσβου, η εξαγοράζουσα θα πρέπει να αποδεσμεύσει από το δίκτυο της νέας οντότητας πρατήρια καυσίμων που ισοδυναμούν με μείωση όγκου πωλήσεων και αντίστοιχη μείωση μεριδίων αγοράς κάτω του 55%.

Η διαδικασία αποδέσμευσης, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ολιγόμηνης προθεσμίας, ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη αναδιάταξη των σχετικών αγορών λιανικής διάθεσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στους εν λόγω νομούς πριν από την ερχόμενη θερινή περίοδο. Η εξαγοράζουσα δεν θα μπορεί να επανακτήσει τα συγκεκριμένα πρατήρια καυσίμων για χρονικό διάστημα έξι ετών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  • Η εξαγοράζουσα δεσμεύεται επίσης ότι θα παρέχει πρόσβαση σε τρίτες εταιρίες εμπορίας στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της στην Κρήτη, με εύλογους όρους και χωρίς διακριτική μεταχείριση, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΣΤΕ 1740/2020
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!