Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 464/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/77, της έμμεσης απόκτησης ελέγχου από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «MIG») της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (στο εξής «SINGULAR LOGIC»), μέσω της εταιρίας με την επωνυμία«MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «MIG TECHNOLOGY»).

Απόφαση 464/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 464/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 8η Οκτωβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες

ΣΙΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977, την συγκέντρωση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», αναφορικά με την έμμεση απόκτηση ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δεδομένου ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Για την εξέταση της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά θεωρείται, καταρχήν, η ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, όπου δραστηριοποιούνται και τα δύο συμμετέχοντα μέρη. Ειδικότερα, στην εν λόγω αγορά, συμμετέχει η SINGULAR LOGIC, τόσο απευθείας όσο και μέσω των θυγατρικών της επιχειρήσεων, ενώ η MIG δραστηριοποιείται μόνο μέσω της θυγατρικής της επιχείρησης, ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους υπό ομοιόμορφες συνθήκες ανταγωνισμού σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Η MIG δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρίας «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ»), η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη λιανική και χονδρική εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών. H MIG TECHNOLOGY έχει ως μοναδικό αντικείμενο εργασιών τη συμμετοχή της στη SINGULAR LOGIC.

Αναφορικά με τις επηρεαζόμενες αγορές προκύπτει ότι τα μερίδια των συμμετεχουσών στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεων, τόσο στην ευρύτερη αγορά της πληροφορικής όσο και στις επιμέρους αγορές αυτής, είναι χαμηλά και, σε κάθε περίπτωση, δεν ξεπερνούν αθροιστικά τα όρια που τίθενται για το χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων αγορών ως επηρεαζόμενων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση. 

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!