Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 463/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης ,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης από τον Δημήτριο Κοντομηνά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τωνεταιρειών: α) «VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απόφαση 463/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 463/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Σεπτεμβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Διανομή και Τηλεοπτική Προβολή Κινηματογραφικών Ταινιών
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

VILLAGE ROADASHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελεγχόμενη/-ες VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/77 γνωστοποιηθείσα την 11-8-2009 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από τον κ. Δημήτριο Κοντομηνά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών: α) «VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Η VILLAGE FILMS, επιπλέον, έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ANTS (παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σχετικών με την προώθηση, προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών και την παραγωγή σχετικού δημιουργικού υλικού), καθώς κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Επομένως, με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της VILLAGE FILMS, ο Αγοραστής θα αποκτήσει και τον αποκλειστικό έλεγχο της ANTS.

Ως σχετικές αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση θα πρέπει να θεωρηθούν οι αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι προς εξαγορά επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: Α) η αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών και, ιδίως, η αγορά των multiplex. Β) η αγορά διανομής κινηματογραφικών ταινιών Γ) η αγορά παραγωγής και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών.

Στη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές. Ο Αγοραστής δεν ελέγχει ούτε συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλη επιχείρηση που να δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές της υπό κρίση πράξης. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται οριζόντιες σχέσεις μεταξύ αυτού και των προς εξαγορά επιχειρήσεων (VILLAGE OPERATIONS και VILLAGE FILMS). Επιπλέον, καμία από τις επιχειρήσεις που ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Αγοραστής δε δραστηριοποιείται σε αγορά προγενέστερου ή επόμενου σταδίου, ούτε ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας των προς εξαγορά εταιρειών, VILLAGE OPERATIONS και VILLAGE FILMS. Για το λόγο αυτό, δεν υφίστανται κάθετες σχέσεις μεταξύ αφενός μεν αυτού, αφετέρου δε των VILLAGE OPERATIONS και VILLAGE FILMS, σε προγενέστερο ή επόμενο στάδιο. Ωστόσο, κάθετες σχέσεις υφίστανται μεταξύ των δύο προς εξαγορά εταιρειών, VILLAGE OPERATIONS και VILLAGE FILMS. Συγκεκριμένα, η VILLAGE OPERATIONS δραστηριοποιείται στην αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, ενώ η VILLAGE FILMS δραστηριοποιείται στο προγενέστερο στάδιο της παραγωγής, εκμετάλλευσης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών. Όμως, η VILLAGE OPERATIONS και η VILLAGE FILMS είναι ήδη συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με μοναδικό μέτοχο την πωλήτρια εταιρεία («VILLAGE ROADSHOW LICENSING & FINANCE LIMITED»). Επομένως, οι όποιες κάθετες σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και τα συνδυασμένα μερίδιά τους στις σχετικές αγορές δεν πρόκειται να μεταβληθούν ή να επηρεαστούν από την υπό εξέταση συγκέντρωση

Τέλος, στο πλαίσιο της εξέτασης της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως σχετικές γεωγραφικές αγορές για την εν λόγω σχετική αγορά υπηρεσιών, θεωρούνται οι αγορές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου, διότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα μετακινηθεί εκτός πόλης, στην οποία διαμένει, προκειμένου να δει κάποια ταινία που τον ενδιαφέρει.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!