Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 462/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E.», της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».

Απόφαση 462/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 462/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Σεπτεμβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων και Υποδομών, Καθαρισμός Χώρων, Φύλαξη Κτηρίων, Συντήρηση Χώρων Πρασίνου
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2. ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελεγχόμενη/-ες ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/77 γνωστοποιηθείσα την 11-8-2009 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E.», της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Η εταιρία ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών «facility services» σε επαγγελματικούς χώρους ή, αλλιώς, της παροχής υπηρεσιών συνολικής εξυπηρέτησης επαγγελματικών. Συνεπώς, η εν λόγω αγορά αποτελεί, καταρχήν, τη σχετική αγορά προϊόντων, για τους σκοπούς της εξέτασης της υπό κρίση συγκέντρωσης. Επιπλέον, η εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, μητρική της ΑΚΤΩΡ FM A.E. και μέλος του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., δραστηριοποιείται, επίσης, στην αγορά της παροχής υπηρεσιών «facility services» σε επαγγελματικούς χώρους, η δραστηριότητά της, όμως, αυτή αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. Οι υπηρεσίες, μάλιστα, που παρείχε στο παρελθόν σε κτιριακές υποδομές η εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ παρέχονται πλέον μόνο από την ΑΚΤΩΡ FM A.E. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι είναι αναγκαίο, για τους σκοπούς της εξέτασης της εν λόγω συγκέντρωσης, να διακριθούν δύο επιμέρους σχετικές αγορές, οι οποίες αφορούν: α) στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης και λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε. και β) στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ. Όσον αφορά στις εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο της ΕΤΕ, όπως τονίζεται στη γνωστοποίηση, καμία από αυτές δεν δραστηριοποιείται στις ανωτέρω σχετικές αγορές

Ως σχετική γεωγραφική αγορά, στο πλαίσιο της εξέτασης της γνωστοποιηθείσας πράξης, κρίθηκε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς η αγορά παροχής υπηρεσιών «facility services» σε επαγγελματικούς χώρους περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται από πλήθος εταιριών κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, προσωπικές) προς τρίτες εταιρίες, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας (σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 387/V/2008 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!