Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022

Απόφαση 773/2022

Λήψη απόφασης επί της της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «NEXI SpA.» επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank A.Ε.

Απόφαση 773/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 773/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Μαρτίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών (MerchantAcquiring), η αγορά παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων (CardAcquiringProcessing) και η αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS (Provision and Management of POSterminals)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «NEXI SpA.» επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank A.Ε.σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2681/18.03.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 6-8, Ν. 3959/2011
Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών και στις επιμέρους σχετικές αγορές.
Εμπλεκόμενη/ες

1) NEXI SpA

2) Οκλάδοςαποδοχήςκαρτών («merchant acquiring») Τράπεζας Alpha Bank A.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, παρότι η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών και η ΝΕΧΙ δραστηριοποιείται στην αγορά προηγούμενου σταδίου την παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικά με την αποδοχή καρτών, δεδομένων, με σημαντικό μερίδιο, η εν λόγω εταιρεία παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες αποκλειστικά στoν κλάδο acquiringτης Alpha Bank. Κατά συνέπεια η Alpha Bank συνιστά τον μοναδικό πελάτη και άρα η NEXI δεν θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συγκέντρωσης να αποκλείσει άλλους πελάτες στην εν λόγω αγορά.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι στην αγορά προηγούμενης βαθμίδας ο έτερος μεγάλος και ισότιμος εξ απόψεως μεριδίου εγχώριος παίχτης της αγοράς, η Euronet,

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!