Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Απόφαση 461B/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και το άρθρο 3 § 7(α) του Ν.3592/2007, που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε» επί της εταιρίας «MC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Απόφαση 461B/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 461B/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 27η Αυγούστου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Θαλάσσιας Μεταφοράς
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει 
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

2. M.C. ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελεγχόμενη/-ες MC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Δημοσιογραφικός Όμιλος Λαμπράκη Α.Ε. τυγχάνει ήδη μέτοχος της MC ΕΛΛΑΣ, κατέχοντας το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της και ασκώντας από κοινού με την πωλήτρια - «MARIE CLAIRE ALBUM S.A.» τον έλεγχο επί της εταιρίας-στόχου. Μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης, η ΔΟΛ θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της MC ΕΛΛΑΣ και συνεπώς τον αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής.

Η εταιρία  «MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε» έχει ως βασική δραστηριότητα την έκδοση και εμπορία στην Ελλάδα του μηνιαίου γυναικείου περιοδικού ποικίλης ύλης «Marie Claire». Ως σχετικές αγορές για τους σκοπούς εξέτασης της εν λόγω συγκέντρωσης θεωρήθηκαν αφενός η ευρύτερη αγορά Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και αφετέρου οι επιμέρους αγορές εντός αυτής, ήτοι η αγορά των περιοδικών που αποτελεί και την κύρια επηρεαζόμενη αγορά της υπό κρίση πράξεως, καθώς και οι αγορές των εφημερίδων και της τηλεόρασης στις οποίες δραστηριοποιείται η αγοράστρια εταιρία. Η συγκεκριμένη οριοθέτηση είναι συμβατή τόσο με το ν. 3592/2007 (αρ. 3, παρ. 1) όσο και με το ν. 703/1977, που διέπουν την υπό κρίση πράξη.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ν.3592/2007, προκειμένου να ανιχνευτεί η ενδεχόμενη ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην ευρύτερη αγορά των ΜΜΕ ή στις επιμέρους αγορές αυτής, πρέπει να υπολογιστούν τα συνδυασμένα μερίδια όλων των μέσων ενημέρωσης που θα ελέγχει η εξαγοράζουσα επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης, εντός κάθε μιας από τις γεωγραφικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Για να υπολογιστούν τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς, τα μεμονωμένα μερίδια του κάθε μέσου σταθμίστηκαν με την αντίστοιχη συμμετοχή του κάθε μέσου στην συνολική αγορά και κατόπιν αθροίστηκαν.

Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των αγορών, όπως εκτίθενται στην Απόφαση, η ΕΑ αποφάνθηκε ότι η εν λόγω πράξη δεν επηρεάζει το βαθμό συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές των περιοδικών, των εφημερίδων και της τηλεόρασης.  Ειδικότερα, τα μερίδια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δε στοιχειοθετούν κατοχή δεσπόζουσας θέσης, ούτε η εν λόγω συγκέντρωση θίγει τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Στο πλαίσιο του άρθρου 4β του ν. 703/1977, η Ε.Α. ενέκρινε τις κάτωθι προηγούμενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν οδηγεί σε  δεσπόζουσα θέση και ανεπίτρεπτο έλεγχο στις σχετικές αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 3592/2007, ούτε προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!