Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Απόφαση 729/2021

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για παράλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ίσχυε, και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με την επωνυμία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

Απόφαση 729/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 729/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Η  κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής. 
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για παράλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ίσχυε, και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης, από τις εταιρείες ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με την επωνυμία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8639/06.10.2021 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα,  4β παρ. 4, 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977 και άρθρα 6 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011.
Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, διαπιστώνει ότι οι εταιρείες ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παραβίασαν την υποχρέωσή τους να προβούν σε γνωστοποίηση της μετατροπής σε λειτουργικά αυτόνομη της αρχικώς μη λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ, κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο,  και του άρθρου 6 παρ. 1 ν.3959/2011, όπως ισχύει, και προέβησαν σε πρόωρη πραγματοποίηση συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και τούτο από το έτος 2009, οπότε κατέστη λειτουργικά αυτόνομη η κοινή επιχείρηση. Δεν επιβάλλει πρόστιμο κατά το άρθρο 4β παρ. 4 ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011) και 4ε§1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 9§1 του ν. 3959/2011), σε σχέση με την παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης και της απαγόρευσης πραγματοποίησης συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης Απόφασης λόγους. 
Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρείες
  1. ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ
  2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, η ΕΑ κρίνει ότι, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων του φακέλου, μεταξύ αυτών δε, και των εξηγήσεων των μερών κατά την ακροαματική διαδικασία και μέσω των υπομνημάτων τους, προκύπτει ότι η μη γνωστοποίηση και η μη αναστολή της πραγματοποίησης της συγκέντρωσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπόχρεων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς και της κρινόμενης υπόθεσης, και, ιδίως  σωρευτικώς ότι (α) η μετάβαση της κοινής επιχείρησης σε καθεστώς λειτουργικής αυτονομίας συνιστά εν προκειμένω συνέπεια της τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου και της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,  (β) το ζήτημα της φύσης ως συγκέντρωσης της υπό κρίση πράξης, της μετατροπής δηλ. μιας μη λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης σε λειτουργικά αυτόνομη (και δη συνεπεία μεταβολής του ρυθμιστικού πλαισίου)- ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο (2009) , καινοφανές και έχρηζε αποσαφήνισης, δεν υπήρχε δε, σαφής σχετική διοικητική πρακτική και νομολογία, (γ) η συγκέντρωση δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά και (δ) τα μέρη συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κάθε αίτημα παροχής στοιχείων η ΕΑ κρίνει, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης και μόνο, ότι δεν προκύπτει επαρκώς, κατά νόμο, το στοιχείο της υπαιτιότητας, ή ότι πάντως το σχετικό τεκμήριο ανατράπηκε, και άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή του προβλεπομένου από τα άρθρα 4β  παρ. 4 και 4ε παρ. 1 ν. 703/1977 (πλέον άρθρα 6 παρ. 4 και 9 παρ. 1 ν. 3959/2011 αντιστοίχως) προστίμου στις υπόχρεες  επιχειρήσεις.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!