Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Απόφαση 452/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ» Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού και στην εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 τουν. 703/77, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣΕΚ.

Απόφαση 452/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 452/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά Βιβλία
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει Παράβαση. Επιβάλει πρόστιμο/
Καταγγέλλουσα/-ες ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Περίληψη Απόφασης  

Με το από 17.3.2003 έγγραφό της, η εταιρία ΦΛΩΡΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της λιανικής πώλησης ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου, κατήγγειλε την εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ, που δραστηριοποιείται στην αγορά της χονδρικής πώλησης ξενόγλωσσου βιβλίου, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 703/77, ως ίσχυε και ισχύει.

Ειδικότερα, η ΦΛΩΡΑΣ κατήγγειλε ότι η ΑΠΟΛΛΩΝ εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά της διακίνησης ξενόγλωσσου βιβλίου, ειδικά και διακριτικά σε βάρος της καταγγέλλουσας με i) τη διακριτική μείωση προς αυτήν των εκπτώσεων που της χορηγούσε, ii) την παρακώλυση των παράλληλων εισαγωγών σε ξενόγλωσσα βιβλία των οποίων η ΑΠΟΛΛΩΝ έχει αναλάβει την αποκλειστική διακίνηση στην Ελλάδα, iii) τη διακριτική μείωση προς την καταγγέλλουσα του ποσοστού των επιστροφών και τον αυστηρό περιορισμό του χρόνου επιστροφής των βιβλίων, iv) τον περιορισμό στο χρόνο πίστωσης, v) τον αποκλεισμό εξυπηρέτησης της καταγγέλλουσας από την κεντρική αποθήκη της.

Ως σχετική αγορά προϊόντων στην υπό κρίση υπόθεση θεωρήθηκε η χονδρική εμπορία και διανομή ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων (όλων των ξένων γλωσσών και όλων των επιπέδων) περιλαμβανομένων και των σχετικών οπτικοαουστικών μέσων (κασέτες, CD-ROM, DVD) που τα συνοδεύουν. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρήθηκε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η Ε.Α.,από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι οι ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ παραβίαζαν τα άρθρα 2 του ν. 703/77 και 82 της ΣΕΚ (κατάχρηση Συλλογικής Δεσπόζουσας Θέσης), μέσω: α) διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των αγοραστών, β) απαγόρευσης των παθητικών πωλήσεων, και γ) συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων και επιβολής δυσμενών συναλλακτικών όρων από τους εισαγωγείς – αποκλειστικούς διανομείς στη διακίνηση των εκδόσεων.

Η Ε.Α. (Ολομέλεια) αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) Οι εταιρίες ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E. οφείλουν να παύσουν άμεσα και να παραλείπουν στο μέλλον πρακτικές που συνιστούν κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέση όπως αυτή έτυχε περιγραφής στο σκεπτικό της παρούσας.

Β) Οι καθ’ων οφείλουν να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του αποτελέσματος της ισότιμης μεταχείρισης όλων των χονδρεμπόρων και βιβλιοπωλείων.

Γ) Την επιβολή προστίμου σε καθεμία των εταιριών ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ως εξής: i) Στην εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε πρόστιμο ποσού 2.714.374,76 € για τα έτη παράβασης 2002-2006, και ii) Στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E πρόστιμο ποσού 2.166.546,76 € για τα έτη παράβασης 2002-2006.

Δ) Οι καθ’ων υποχρεώνονται να κοινοποιήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης τα ληφθησόμενα προς το σκοπό αυτό μέτρα – δεσμεύσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους (το οποίο πρέπει να προβλέπει εύλογους χρόνους).

Ε) Επαπειλείται χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) Ευρώ σε καθεμία των καθ’ων για την περίπτωση μη συμμόρφωσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης με την απόφαση μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος συμμόρφωσης σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης.

ΣΤ) Την επιβολή στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ προστίμου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 703/77 για παροχή ανακριβών στοιχείων στη ΓΔΑ.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!