Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 453/2009

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αριθ.πρωτ. 6370/11.11.2008 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής ΓΔΑ) για «Παραπομπή των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και των αλυσίδων σούπερμάρκετ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ.Α.Ε.Ε. καθώς και του Ομίλου Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, για παράβαση του άρθρου 1παρ.1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ» και 2) Η με αριθ. πρωτ. 2246/16.3.2009 εισήγησητης ΓΔΑ για «Παραπομπή των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E καιCOLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΜΑKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E, στηναλυσίδας σούπερ μάρκετ ΜΑKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E, στηνΕπιτροπή Ανταγωνισμού για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, γιαπαράβαση του άρθρου 1 παρ.1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ.».

Απόφαση 453/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 453/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Απορρυπαντικά
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Απέχει από Έκδοση Απόφασης - Παραπέμπει σε Γ.Δ.Α
Καταγγέλλουσα/-ες ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Καταγγελλόμενη/-ες

1. COLGATE - PALMOLIVE ( HELLAS) A.B.E.E.

2. COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ( ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

4. ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

5. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ.Α.Ε.Ε.

6. ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.

7. MAKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε η Γ.Δ.Α. στον κλάδο απορρυπαντικών προϊόντων οικιακής χρήσης για διερεύνηση τυχόν παραβάσεων των αρθρ.1 & 2 του Ν.703/77, ως ισχύει, και 81 & 82 Συνθ. Εκ., εξετάστηκαν οι όροι των συμβάσεων που είχαν συνάψει οι εταιρίες COLGATE –PALMOLIVE (HELLAS) A.E.B.E. και COLGATE –PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με  διάφορες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καθώς και έναν Όμιλο Κοινών Αγορών. Από την εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω εταιρία υπέγραψε συμφωνίες με την εταιρία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. τα έτη 2001-2004, που προέβλεπαν μεταξύ άλλων και όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών. Αντίστοιχα στις συμβάσεις του έτους 2006 της COLGATE –PALMOLIVE Ε.Π.Ε. με τα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY, καθώς και στην σύμβαση του έτους 2007 με την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ και 2008 με την ΜΑΚΡΟ, προβλεπόταν μεταξύ άλλων και  όρος που τους απαγόρευε τη διάθεση προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η ανωτέρω εταιρία που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Κατά την ακροαματική διαδικασία και ειδικότερα από καταθέσεις μαρτύρων, προέκυψε ότι η επίμαχη ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, αφορά όχι μόνο τα απορρυπαντικά αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα COLGATE που αποτελούν αντικείμενο των υπό εξέταση συμβάσεων αυτής της εταιρίας με τα προαναφερθέντα σούπερ μάρκετ, CASH & CARRY και Όμιλο Αγορών. Ως  εκ τούτου, τα συμμετέχοντα στη διάσκεψη μέλη έκριναν ότι η υπόθεση χρήζει επανεξέτασης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το πραγματικό εύρος της διερευνώμενης ρήτρας και να αξιολογηθούν οι συνέπειες στον ανταγωνισμό της εν λόγω υπόθεσης υπό τις νέες της διαστάσεις.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!