Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2009

Απόφαση 451/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.12.2008 (ημ. αριθ. πρωτ.8626) Γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Εταιρείας ROBNE KUCE (DEPARTMENT STORES) BEOGRADD.O.O από την Εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Απόφαση 451/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 451/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2η Ιουλίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Αγορά, Ενοικίαση και Διαχείριση Εμπορικών Ακινήτων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει - Επιβάλλει Πρόστιμο γα μη Γνωστοποίηση
Γνωστοποιούσα/-ες MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες ROBNE KUCE (DEPARTMET STORES) BEOGRAD D.O.O.
Περίληψη Απόφασης  

Θέμα της εν λόγω Απόφασης ήταν η Εκπρόθεσμη Γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Εταιρίας ROBNE KUCE (DEPARTMENT STORES) BEOGRAD D.O.O από την Εταιρία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Aπό την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της γεωγραφικής αγοράς, την οικονομική δύναμη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και το γεγονός ότι δεν δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την απουσία νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, η Ε.Α. επέβαλε για την υπαίτια μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία MARFIN, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), ποσό το οποίο είναι κάτω από το προβλεπόμενο από το ν. 703/77, όπως ισχύει, όριο του 5% του κύκλου εργασιών της για το έτος 2007.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!