Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 764/2022

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 1749/24.02.2021 αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», για απαλλαγή από τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματός της, στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, που ανέλαβε με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Απόφαση 764/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 764/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Ιανουαρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγοράς λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 1749/24.02.2021 αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», για απαλλαγή από τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματός της, στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, που ανέλαβε με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της ΕΑ, ως προς τις δεσμεύσεις που είχαν υιοθετηθεί με την υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση της ΕΑ περί έγκρισης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7333/14.9.2021 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 8,  Ν. 3959/2011,  Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα ΣΤ της Απόφασης 665/2018 της ΕΑ, Παρ. 71 και 73 της Ανακοίνωσης της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Ευρ. Επιτροπής

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα αποφάσισε την άρση της δέσμευσης, εκποίησης του καταστήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»
Περίληψη Απόφασης

Βάσει του σκεπτικού της Απόφασης λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως του γεγονότος της αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης τόσο της αρχικώς αναληφθείσας  δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, όσο και της τροποποιηθείσας δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή Ανεμόμυλοι, τρία χρόνια μετά την απόφαση της ΕΑ για έγκριση της συγκέντρωσης, καθώς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και αβεβαιότητας, στην οποία έχει συντελέσει μεταξύ άλλων, η πανδημία, η οποία μάλιστα συνεχίζεται, προκρίνεται η αποδοχή του αιτήματος της ΜΑΣΟΥΤΗΣ για απαλλαγή από την δέσμευση εκποίησης, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκώς συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της Χώρας της Άνδρου.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!