Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Απόφαση 769/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.»), αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών» (με διακριτικό τίτλο «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιός Α.Ε.»).

Απόφαση 769/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 769/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Φεβρουαρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Οι αγορές γαλακτοκομικών με πρώτες ύλες (εισαγωγές κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένου γάλακτος, κλπ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εισροές σε σχετικές αγορές, για την παραγωγή τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού, ροφήματα γάλακτος, βούτυρα  κλπ)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία  «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.»), αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιός Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14540/14.2.2022 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011,  την γνωστοποίηση, κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3959/2011 συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», θυγατρική 100% της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από τον όμιλο εταιρειών CVC, αποκλειστικού ελέγχου 100%  επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου  της εταιρείας «Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές  τις οποίες αφορά.  

Εμπλεκόμενη/ες
  1. «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 
  2. «Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών»,
Περίληψη Απόφασης

Η εν λόγω συγκέντρωση δεν παρουσιάζει σημαντική οριζόντια διάσταση, στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών, καθώς  οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ η οποία ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC) και ΓΚΑΤΕΝΙΟ είτε δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά είτε, αν και υπάρχει οριζόντια επικάλυψη (μαλακά τυριά, ημίσκληρα τυριά στην λιανική, κλπ) , τα συνδυαστικά τους μερίδια στις σχετικές αγορές υπολείπονται των προβλεπόμενων ορίων.  Η παρούσα συγκέντρωση έχει κυρίως κάθετη διάσταση καθώς η εταιρεία ΓΚΑΤΕΝΙΟ δραστηριοποιείται κυρίως στις σχετικές αγορές γαλακτοκομικών με πρώτες ύλες (εισαγωγές κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένου γάλακτος, κλπ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν ως εισροές σε σχετικές αγορές, για την παραγωγή τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού, ροφήματα γάλακτος, βούτυρα  κλπ), στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία ΔΕΛΤΑ (ή/και η ΔΩΔΩΝΗ η οποία ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC) με πρώτη ύλη κυρίως το νωπό ελληνικό γάλα. 

Ωστόσο, ο τρόπος εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο των υπό κρίση αγορών, η αντισταθμιστική δύναμη των πελατών και των ανταγωνιστών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση και το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν για κάθε μία επηρεαζόμενη αγορά, συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των σχετικών αγορών και δεν μπορεί να προκληθεί ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών, της ΔΕΛΤΑ ή της ΔΩΔΩΝΗ, από την πρόσβασή στους στην αγορά και σε πελάτες.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!