Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021

Απόφαση 744/2021

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Απόφαση 744/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 744/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Αυγούστου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 5021/ Β΄/26.9.2022
Σχετική Αγορά

Η ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και έγχυσης της στο διασυνδεδεμένο και μη-διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ελλάδα και η αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6707/12.8.2021 Εισήγησης του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί της εταιρίας «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές  τις οποίες αφορά.  

Γνωστοποιούσα/ες
  1. «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗE.» 
  2. «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
Εξαγοραζόμενη ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Από την εξέταση της συγκέντρωσης, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται τα κριτήρια δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιριών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15%. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση ενδεχόμενου συντονισμού συμπεριφοράς, στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής, τα μερίδια σε επίπεδο ομίλων στις εν λόγω σχετική αγορές εμφανίζονται μεν συμμετρικά για τον Όμιλο ΜΟΗ και για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εντούτοις είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα είναι πολύ χαμηλά. Σημειώνεται ότι η ισχύς του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην αγορά δεν μεταβάλλεται συνεπεία της συγκέντρωσης καθώς προϋπήρχε, ως ασκούσα αποκλειστικό έλεγχο στην Εταιρία-Στόχο ενώ η ισχύς του Ομίλου ΜΟΗ στις εν λόγω αγορά πριν και μετά τη συγκέντρωση δεν δύναται να θεωρηθεί σημαντική. Στη δευτερογενή αγορά προμήθειας φυσικού αερίου τα μερίδια αγοράς κάθε μητρικού ομίλου της κοινής επιχείρησης είναι χαμηλά και στην αγορά δραστηριοποιείται πλήθος ανταγωνιστών με τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να κατέχουν ηγετική θέση, συνεπώς δεν αποτελεί κορεσμένη/ώριμη αγορά. Στην καθέτως επηρεαζόμενη αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμού μεταξύ των μητρικών εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και MORE (και κατ’ επέκταση των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΗ) καθώς στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται μόνο μία εκ των δύο μητρικών, ήτοι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ Α.Ε.). Δεν προκύπτει ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στις κατά τα ως άνω αναφερόμενες αγορές θα μεταβληθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής και η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του σε αυτές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!