Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022

Απόφαση 771/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG» και με διακριτικό τίτλο «SIEMENS ENERGY AG», μέσω της έμμεσης θυγατρικής της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.» του Ομίλου «SIEMENS ENERGY GROUP», επί του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δια της μερικής διάσπασης και απορροφήσεώς του από την, κατά 100% θυγατρική της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.», εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SIEMENS ENERGY Α.Ε.»

Απόφαση 771/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 771/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17/03/2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 4532/ Β΄/ 29.8.2022
Σχετική Αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Αγορά της διανομής προϊόντων, που περιλαμβάνει την πώληση και εγκατάσταση προϊόντων και συστημάτων που συνδέονται με την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG» και με διακριτικό τίτλο «SIEMENS ENERGY AG», μέσω της έμμεσης θυγατρικής της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.» του Ομίλου «SIEMENS ENERGY GROUP», επί του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δια της μερικής διάσπασης και απορροφήσεώς του από την, κατά 100% θυγατρική της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.», εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SIEMENS ENERGY Α.Ε.»
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία ότι:

εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από 21.01.2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 671) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG» μέσω της έμμεσης θυγατρικής της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.» του Ομίλου «SIEMENS ENERGY» του αποκλειστικού ελέγχου του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δια της μερικής διάσπασης και απορροφήσεώς του από την, κατά 100% θυγατρική της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDING B.V.», εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. SIEMENS GAS & POWER
  2. SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
  3. SIEMENS ENERGY AG ΚΑΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ SIEMENS ENERGY
Περίληψη Απόφασης

Από την εξέταση της συγκέντρωσης δεν προκύπτει καμία οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά δεδομένου ότι η SIEMENS ENERGY AG και ο Ελληνικός Ενεργειακός Κλάδος δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες σχετικές αγορές. Συνεπώς, δεν υφίστανται οριζόντιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης.

Ως προς τον αποκλεισμό ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν δύναται να επιφέρει καμία αλλαγή ως προς την πρόσβαση ανταγωνιστών του Ομίλου SIEMENS ENERGY σε πελάτες. Συμπερασματικά, δεν υφίσταται δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες εκ μέρους της νέας οντότητας (“customer foreclosure”) και η όποια τυχόν δυνατότητα είναι τελείως θεωρητική και προϋφιστάμενη (δεν επέρχεται συνεπεία της παρούσας συναλλαγής), ήτοι δεν συνδέεται αιτιωδώς με την παρούσα συναλλαγή.

Ως προς τον αποκλεισμό ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν δύναται να επιφέρει καμία αλλαγή ως προς την πρόσβαση των ανταγωνιστών του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου σε εισροές. Συμπερασματικά, δεν υφίσταται δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές εκ μέρους της νέας οντότητας (“input foreclosure”) και η όποια τυχόν δυνατότητα θα ήταν εντελώς θεωρητική και προϋφιστάμενη (δεν θα επερχόταν συνεπεία της παρούσας συναλλαγής), ήτοι δεν θα συνδεόταν αιτιωδώς με την παρούσα συναλλαγή.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!