Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Απόφαση 742/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.6098/16.7.2021Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά χημικών τουαλετών, για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιρειών i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ii) ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, iii) Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ, iv) ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ και v) ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Απόφαση 742/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 742/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Αυγούστου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά μίσθωσης, προμήθειας και παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης, απομάκρυνσης, καθαρισμού και γενικότερης διαχείρισης χημικών τουαλετών

Αντικείμενο Απόφασης Διευθέτηση συντονισμένης πρακτικής  επιχειρήσεων νόθευσης Διαγωνισμών και κατανομής αγορών 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 - Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (άρθρο 25α Ν. 3959/2011 και απόφαση ΕΑ 704/2020)

Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμου

Ελεγχόμενη/ες

i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,

ii) ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ,

iii) Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ),

iv) ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ και

v) ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα,  διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μερών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία διευθέτησης. Οι ως άνω εταιρείες, ανά ζεύγη,  προέβησαν σε οριζόντιες συμπράξεις που είχαν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών και κατανομή αγορών πριν την υποβολή οικονομικών προσφορών, προσδιορισμού μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης, απομάκρυνσης, καθαρισμού και γενικότερης διαχείρισης χημικών τουαλετών σε οργανισμούς ΝΠΔΔ και ιδιωτικούς φορείς. Η ΕΑ επέβαλε μειωμένα πρόστιμα για την τέλεση της διαπιστωθείσας, ήτοι, ποσού 60.078,0 ευρώ, για την ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ποσού 52.942,0 ευρώ για την ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, ποσού 13.259,0 ευρώ για την Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. ΓΛΑΡΟΣ), ποσού 72.954,0 ευρώ για την ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ, ποσού 258,0 ευρώ για την ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Σύνολο προστίμων: €199.491)

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!