Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση 722/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 1508/14.02.2013 καταγγελίας της [ΧΧ] ως νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ [ΧΧ] & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά (α) του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας (ΦΣΚ), για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και (β) του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ν. Καρδίτσας Π.Ε. (ΣΥΦΑΚ), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ως άνω νόμου ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στην αγορά φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Απόφαση 722/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 722/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2α Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά παροχής υπηρεσιών από φαρμακοποιούς στον Ν. Καρδίτσας

Αντικείμενο Απόφασης Συντονισμένη Πρακτική Ένωσης Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο άρθρου 1 του ν. 3959/2011
Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμου

Καταγγέλουσα/ες Εταιρεία – Φαρμακείο στο Ν. Καρδίτσας
Ελεγχόμενη/ες Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΦΣΚ), και ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ν. Καρδίτσας Π.Ε. (ΣΥΦΑΚ)
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα, διαπιστώνει, μετά από καταγγελία φαρκακείου, ότι ο ΦΣΚ παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, δια πρακτικών του(πέραν των νόμιμων) καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας του φαρμακείου της Καρδίτσας από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Η παράβαση αφορούσε σε συντονισμένη τακτική του ΦΣΚ σε βάρος του φαρμακείου της καταγγέλλουσας εταιρείας με σκοπό να την αποθαρρύνει και να την αποτρέψει να λειτουργήσει κατά το τότε ισχύον διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων.

Ο ΦΣΚ προέβη σε υιοθέτηση απόφασης με αντικείμενο τον επηρεασμό παραμέτρων του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και συνεπώς απόφασης, εξ αντικειμένου περιοριστικής και αρκούντως ικανής, λόγω της φύσης της, να επιφέρει περιορισμό και νόθευση στον ανταγωνισμό. Σε ότι αφορά τον ΣΥΦΑΚ δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί στην κρινόμενη υπόθεση δεσπόζουσα θέση του στην εξεταζόμενη σχετική και γεωγραφική αγορά.

Η επικαλούμενη από την καταγγέλλουσα άρνηση προμήθειας δεν αξιολογήθηκε ικανή να την αποκλείσει από την αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, ήτοι στο επόμενο στάδιο εμπορίας φαρμάκων σε σχέση με αυτό στο οποίο δραστηριοποιείται ο ΣΥΦΑΚ.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!