Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021

Απόφαση 734/2021

Λήψη απόφασης επί της άρσης ή παράτασης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δυνάμει του όρου Β5 αυτής.

Απόφαση 734/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 734/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Απριλίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 579/Β/11.2.2022
Σχετική Αγορά Επιβατηγός ναυτιλία
Αντικείμενο Απόφασης Άρση ή παράταση των αναληφθεισών (με την υπ’ αριθ. 658/2018 απόφαση) δεσμεύσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 8 παρ. 8 Ν. 3959/2011 και 658/2018 απόφαση ΕΑ
Διατακτικό

-        Άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021.

-        Μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024:

i)               αίροντας το σκέλος της δέσμευσης που αφορά στην υποχρέωση της Εταιρίας να μην εκμεταλλευτεί η ίδια, ή δια Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή κατά οιουδήποτε τρόπου εξαρτώμενου τρίτου, το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο της HSW Highspeed 4, εντός της ελληνικής επικράτειας,  με ισχύ από 27.04.2021 και 

ii)             παρατείνοντας κατά το σκέλος της που αφορά στην ενεργοποίηση Τρίτου -Ανταγωνιστή και στην υποχρέωση αποδρομολόγησης του πλοίου της Εταιρίας από τις αγορές για τις οποίες ισχύει η δέσμευση μη αύξησης δρομολογίων .

και

-        Παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 που προβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018 , για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024.

Ελεγχόμενη/-ες ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αξιολόγησε τις συνθήκες ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η ATTICA με την υπ’ αριθ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού («Απόφαση Δεσμεύσεων»), προκειμένου, δυνάμει του όρου Β5 αυτής, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή εν μέρει, των δεσμεύσεων υπό Β1-Β3 κατά μέγιστο για τρία (3) έτη. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα, αποφάσισε: 

Την άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021, 

Τη μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024, 

αίροντας το σκέλος της δέσμευσης που αφορά στην υποχρέωση της Εταιρίας να μην εκμεταλλευτεί η ίδια, ή δια Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή κατά οιουδήποτε τρόπου εξαρτώμενου τρίτου, το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο της HSWHighspeed4, εντός της ελληνικής επικράτειας,  με ισχύ από 27.04.2021 και 

παρατείνοντας κατά το σκέλος της που αφορά στην ενεργοποίηση Tρίτου Aνταγωνιστή και στην υποχρέωση αποδρομολόγησης του πλοίου της Εταιρίας από τις αγορές για τις οποίες ισχύει η δέσμευση μη αύξησης δρομολογίων. 

Την παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 πουπροβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018[2], για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!