Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση 530/2011

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατά παράβαση τουάρθρου 4ε, § 1, του Ν. 703/77 πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης που αφοράστην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» από την εταιρία «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε», επί της οποίας έχει εκδοθεί η με αρ. 503/VI/2010 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφαση 530/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 530/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Νοεμβρίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο για πρόωρη συγκέντρωση
Γνωστοποιούσα/-ες ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε
Ελεγχόμενη/-ες ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ’ αριθµ. 530/VΙ/2011 Απόφασή της, που αναφέρεται στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού για κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1, του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, πρόωρη πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» από την εταιρία «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε»  (επί της οποίας είχε εκδοθεί η µε αρ. 503/VI/2010 Απόφαση), η Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) στην εταιρία ΝΕΟ ΘΕΜΑ για την παράβαση της πρόωρης πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 390/2013
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!