Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Απόφαση 518/2011

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ.

Απόφαση 518/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 518/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Μαρτίου 2011
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μεσιτικές Υπηρεσίες Αστικών Συμβάσεων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΤΤΙΚΗΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Περίληψη Απόφασης  

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού στην αγορά παροχής µεσιτείας αστικών συµβάσεων, διαπίστωσε, µε την υπ. αριθ. 518/VI/2011 Απόφασή της, ότι οι Σύλλογοι Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων: α) Αθηνών - Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.), β) Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Σ.Μ.Α.Σ.Θ.), γ) Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ελλήνων Συµβούλων ∆ιαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας (Σ.Ν.Ε.Ε.Σ.∆.Α.Π.) και δ) Νοµού Χανίων (ΣΥ.ΜΕ.ΝΟ.Χ.), παραβίασαν το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και το άρθρο 101 παρ. 1 της Συνθήκης και Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σύµφωνα µε την Απόφαση, οι ανωτέρω Σύλλογοι Μεσιτών είχαν προχωρήσει επί βλάβη των καταναλωτών σε άµεσο ή έµµεσο ορισµό κατώτατων αµοιβών, µε το να ορίζουν ρητά στο Καταστατικό ή σε άλλα έγγραφά τους το ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου, ως ελάχιστη αµοιβή παροχής µεσιτικών υπηρεσιών, ή µε συστάσεις και οδηγίες προς τα µέλη τους για παγίωση πρακτικής για αξίωση ως κατώτατης µεσιτικής αµοιβής 2% ή και µε την απαγόρευση διαφήµισης για λήψη µειωµένης (κάτω του 2%) ή µηδενικής αµοιβής.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 2821/2013 , ΔΕΑ 502/2013
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!