Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση 748/2021

Λήψη απόφασης επί της Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση που αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στο διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου έργου υποδομής, και συγκεκριμένα στο έργο: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος, (εφεξής το έργο «Γούρνες – Χερσόνησος»), για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» ή «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»).

Απόφαση 748/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 748/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Σεπτεμβρίου  2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 6472/ Β΄/31.12.2021
Σχετική Αγορά Διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου έργου υποδομής, και συγκεκριμένα το έργο: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη νόθευσης διαγωνισμού
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ 
 
Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών (άρθρο 25α Ν. 3959/2011 και απόφαση ΕΑ 704/2020)
Διατακτικό Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμου
Καταγγέλουσα/ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»)
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 748/2021 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση»), κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τη σχετική  πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Η συμπεριφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ συνίσταται σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική συναφθείσα/υιοθετηθείσα προ της υποβολής των οικονομικών προσφορών για την κατανομή του διαγωνισμού του έργου Γούρνες Χερσόνησος, ήτοι για την κατανομή της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ προέβη α) σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική (i) για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό του μειοδότη στον εν λόγω διαγωνισμό, (ii) για την υποβολή προσφοράς κάλυψης, υπέρ του προσυμφωνηθέντος μειοδότη, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες, ο προσυμφωνηθείς μειοδότης να αναδειχθεί ανάδοχος, (iii) για την υιοθέτηση διαδικασίας αποζημίωσης προς διασφάλιση τήρησης των συμφωνηθέντων και β) σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών.

Η ΕΑ επέβαλε στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  μειωμένο, κατά 15%, πρόστιμο λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ήτοι, ποσού €4.954.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!