Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση 533/2012

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4β του ν. 703/1977, εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης που αφορούσε στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD», μέσω της απόκτησης μετοχών που αντιπροσώπευαν το 92,71% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.

Απόφαση 533/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 533/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Ιανουαρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 4β και 4ε ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD
Ελεγχόμενη/-ες PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4β του ν. 703/1977, εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης που αφορούσε στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD», μέσω της απόκτησης μετοχών που αντιπροσώπευαν το 92,71% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.

Στην εν λόγω Απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι: α) η επιχείρηση με την (σημερινή) επωνυμία «ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC» (πρώην «ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD»), ως εξαγοράζουσα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και ομολογιών της εταιρίας στόχου, γνωστοποίησε την εν λόγω συγκέντρωση στις 12.3.2009, δηλαδή περίπου πέντε μήνες μετά τη νομίμως τασσόμενη προθεσμία. β) Η εξαγοράζουσα προέβη σε πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης δια μέσου της απόκτησης ποσοστού 92,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στόχου. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως να επιβάλει στην εταιρία «ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC»: α) πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), λόγω υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προσήκουσας γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 - 4 του ν. 703/1977 και β) πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000), λόγω υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης, πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!