Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012

Απόφαση 535/2012

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) και 3 § 7 (α) του Ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007) που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA MEDIA GROUP Limited» από την εταιρία «SΙΧΟΜΕΝ Limited» συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κοντομηνά.

Απόφαση 535/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 535/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 9η Φεβρουαρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες SIXOMEN LIMITED
Ελεγχόμενη/-ες ALPHA MEDIA GROUP LIMITED
Περίληψη Απόφασης  

Στις 13.01.2012, γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού η συμφωνία πώλησης και εξαγοράς του 66,6% των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «ALPHA MEDIA GROUP» από την «SIXOMEN Limited» ή γνωστοποιούσα, συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κοντομηνά. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η γνωστοποιούσα αποκτά τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο επί της «ALPHA MEDIA GROUP» (100%) καθώς η SIXOMEN κατέχει ήδη το 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατ’ επέκταση αποκτά και τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιριών «ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.» και «PLUS PRODUCTIONS COMMERCIAL A.E.» («PLUS PRODUCTIONS»), οι οποίες ελέγχονται από την «ALPHA MEDIA GROUP».

Η γνωστοποιούσα πέραν της συμμετοχής της στην «ALPHA MEDIA GROUP», ελέγχει και άλλες εταιρίες μέσων ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες, τις οποίες ελέγχει, λειτουργούν έναν ραδιοφωνικό σταθμό εμβέλειας νομού Αττικής, έναν ραδιοφωνικό σταθμό εμβέλειας νομού Θεσσαλονίκης και έναν τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας. Πρόσθετα, ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς συμμετέχει σε εταιρία, η οποία εκδίδει περιοδικό που διανέμεται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Για τους σκοπούς της υπόθεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, ορίσθηκαν οι κάτωθι αγορές μέσων ενημέρωσης: (α) τηλεόραση (β) ραδιόφωνο, (γ) περιοδικά και (δ) εφημερίδες. Όσον αφορά στη σχετική γεωγραφική αγορά, αυτή ορίσθηκε βάσει της εμβέλειας του κάθε μέσου. Επιπλέον ορίσθηκε ως σχετική αγορά και η αγορά παραγωγής περιεχομένου, στην οποία δραστηριοποιείται η PLUS PRODUCTIONS. Ως σχετική γεωγραφική αγορά, ορίσθηκε το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Βάσει του αντίστοιχου υπολογισμού των μεριδίων αγοράς, δεν προέκυψε σε κάποια από τις εξεταζόμενες αγορές (ανά μέσο ή ανά εμβέλεια) μερίδιο τέτοιο, το οποίο να υπερβαίνει τα όρια που έχει θέσει ο ν. 3592/2007 αναφορικά με τη συγκέντρωση ελέγχου στα ΜΜΕ. Επιπλέον, το μερίδιο αγοράς της PLUS PRODUCTIONS (η οποία δεν εντάσσεται στις αγορές που ορίζονται από τον ν. 3592/2007) είναι τέτοιο, το οποίο δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη σχετική αγορά.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν συνιστά περίπτωση απαγορευμένου ελέγχου, ούτε αποκτάται με αυτή δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!