Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Απόφαση 743/2021

Λήψη απόφασης επί της επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά την μεταβολή ελέγχου επί της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΩΔΩΝΗ) και των θυγατρικών της, από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED σε κοινό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED και της εταιρείας VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε., η οποία ελέγχεται εμμέσως από την εταιρεία CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της απόκτησης από τις εταιρείες αυτές κοινού ελέγχου επί της εταιρείας SI FOODS HOLDINGS LIMITED, στην οποία η SI FOODS LIMITED θα εισφέρει τη συνολική συμμετοχή της στο κεφάλαιο της ΔΩΔΩΝΗ".

Απόφαση 743/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 743/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Αυγούστου  2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 6008/ Β΄/20.12.2021
Σχετική Αγορά Αγορές προμήθειας νωπού γάλακτος
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά την μεταβολή ελέγχου επί της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΩΔΩΝΗ) και των θυγατρικών της, από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED σε κοινό έλεγχο της εταιρείας SI FOODS LIMITED και της εταιρείας VENETIKO HOLDINGS Μ.Α.Ε., η οποία ελέγχεται εμμέσως από την εταιρεία CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της απόκτησης από τις εταιρείες αυτές κοινού ελέγχου επί της εταιρείας SI FOODS HOLDINGS LIMITED, στην οποία η SI FOODS LIMITED θα εισφέρει τη συνολική συμμετοχή της στο κεφάλαιο της ΔΩΔΩΝΗ
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 19.5.2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 4405) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, άμεσα, επί της εταιρείας SI FOODS HOLDINGS LIMITED και, έμμεσα, επί της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της SI FOODS LIMITED στον αποκλειστικό έλεγχο της VENETIKO HOLDINGS M.A.E., δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
Εμπλεκόμενη/-ες SI FOODS LIMITED (ΔΟΔΩΝΗ Α.Ε.)
CVC CAPITAL PARTNERS (VENETIKO HOLDINGS M.A.E.)
Περίληψη Απόφασης Η απόκτηση ελέγχου επί της ΔΩΔΩΝΗ από την εταιρεία VENETIKO οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων με την αποχώρηση ενός σημαντικού ανταγωνιστή σε ορισμένες αγορές, αυξάνοντας την πιθανότητα συντονισμού των υπολοίπων επιχειρήσεων της αγοράς. Ωστόσο, απαιτείται η συνδρομή σειράς προϋποθέσεων για τη στοιχειοθέτηση του κινδύνου δημιουργίας ή ενίσχυσης ατομικής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου δεν προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την πρόκληση οριζόντιων επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, ενώ σε σχέση με τις εππτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, δεν προκύπτει η στοιχειοθέτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στις επηρεαζόμενες αγορές που αφορά αυτή. Σε σχέση με το ενδεχόμενο η συγκέντρωση να οδηγήσει αφενός σε αποκλεισμό των ανταγωνιστών της νέας οντότητας στις κάθετα επηρεαζόμενες αγορές επόμενης οικονομικής βαθμίδας από την πρόσβασή τους σε εισροές και αφετέρου σε αποκλεισμό των ανταγωνιστών της νέας οντότητας στις αγορές προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας από την πρόσβασή τους σε πελάτες, προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις αποκλεισμού των ανταγωνιστών από την πρόσβαση τους σε εισροές και πελάτες. Επίσης, διά της συγκέντρωσης δεν αυξάνεται ο βαθμός συμμετρίας μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας, δεν υφίστανται σημαντικοί διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ της νέας οντότητας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές και υφίσταται σημαντικός αριθμός μικρότερων ανταγωνιστών στις αγορές προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας που θα έθετε σε κίνδυνο τυχόν συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!