Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021

Απόφαση 737/2021

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την τυχόν απαλλαγή της από τις Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016, 651/2017 και 723/2020 Αποφάσεών της

Απόφαση 737/2021

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 737/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 9η Ιουνίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Η αγορά προμήθειας φυσικού αερίου
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την τυχόν απαλλαγή της από τις Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016, 651/2017 και 723/2020 Αποφάσεών της
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25(6) Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:

  1. Διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις υπ’ αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 Δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ και
  2. Απαλλάσσει τη ΔΕΠΑ από κάθε μία εκ των ανωτέρω δεσμεύσεων.
Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρείες ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαμορφωθείσες συνθήκες στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι οι υπό κρίση Δεσμεύσεις - οι οποίες αποτέλεσαν αναμφισβήτητα σημαντικό μέσο για την απελευθέρωση της αγοράς φ.α. και το έναυσμα που πυροδότησε τις εξελίξεις στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά φ.α. - έχουν πλέον επιτελέσει τον σκοπό που τις επέβαλε, ήτοι την άμεση δραστηριοποίηση και την επέκταση των δραστηριοτήτων νέων παικτών στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει και η ΡΑΕ, οποιεσδήποτε δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις τυχόν κριθεί αναγκαίο, κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων φορέων, ότι θα πρέπει να αναληφθούν από τους προμηθευτές, θα πρέπει να αφορούν όλους τους προμηθευτές που πληρούν συγκεκριμένους όρους (π.χ. μερίδια αγοράς, ποσοστά δέσμευσης δυναμικότητας, μακροχρόνιες συμβάσεις αερίου αγωγού ή δυνατότητα για εκφόρτωση πολλών και μεγάλων φορτίων ΥΦΑ), ώστε κανένας από τους χρήστες να μην έχει δεσπόζουσα θέση σε κάποιο σημείο εισόδου, και να είναι εφικτή η περαιτέρω εξέλιξη του ανταγωνισμού στην εν θέματι αγορά.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!