Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021

Απόφαση 732/2021

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «Assicurazioni Generali - Societa per Azioni» επί της εταιρείας με την επωνυμία «Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία».

Απόφαση 732/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 732/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 1η Απριλίου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 5324/ Β΄/17.11.2021

Σχετική Αγορά Η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά στις ευρύτερες αγορές: (α) ασφαλίσεων ζωής (β) ασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών, (γ) αντασφαλίσεων, η οποία περιλαμβάνει αντασφαλίσεις των ανωτέρω περιγραφόμενων κινδύνων, η οποία εν λόγω συγκέντρωση, από γεωγραφική άποψη, καταλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων 
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει την συγκέντρωση
Γνωστοποιούσα/ες Όμιλος Generali / Generali SpA
Ελεγχόμενη/-ες   Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011,την από 29.11.2021 συγκέντρωση σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «Assicurazioni Generali - Societa per Azioni» επί της εταιρείας με την επωνυμία «Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία» δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!