Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Απόφαση 733/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1913/2021 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «NORTHSOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους υφιστάμενους μετόχους της Παναγιώτη Πετρόχειλο, Ανθή Γκόλια, Άννα - Κανελιά Καμπούρη, Παναγιώτη Καμπούρη, Χρήστο Πετρόχειλο, Ιωάννη Κάτρη, Χριστίνα Κουτσουπιά, Γεώργιο Συργκάνη, Ιωάννη Γεωργίου, Κωνσταντίνο Τερζή, Παναγιώτη Λαγγουράνη, Παναγιώτη Ζέρβα, Ελένη Παλαιολούγκα, την εταιρεία MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Απόφαση 733/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 733/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Απριλίου  2021

Αριθμός ΦΕΚ

ΦΕΚ 5409/ Β΄/22.11.2021
Σχετική Αγορά Αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1913/2021 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «NORTHSOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους υφιστάμενους μετόχους της Παναγιώτη Πετρόχειλο, Ανθή Γκόλια, Άννα - Κανελιά Καμπούρη, Παναγιώτη Καμπούρη, Χρήστο Πετρόχειλο, Ιωάννη Κάτρη, Χριστίνα Κουτσουπιά, Γεώργιο Συργκάνη, Ιωάννη Γεωργίου, Κωνσταντίνο Τερζή, Παναγιώτη Λαγγουράνη, Παναγιώτη Ζέρβα, Ελένη Παλαιολούγκα, την εταιρεία MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 01.03.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» του κοινού ελέγχου, μαζί με τους Πωλητές, δια της εξαγοράς 49% της εταιρείας με την επωνυμία «NORTHSOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία προς της συναλλαγής τελούσε υπό τον έλεγχο των Πωλητών), δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Εμπλεκόμενη/-ες

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

NORTHSOLAR Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Η ΕΑ κρίνει ότι η NORTHSOLAR θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά στην οποία η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ δεν δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια δεν προκύπτει καμία οριζόντια σχέση και συναφώς καμία οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά. Περαιτέρω, ως προς την αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριοποιείται ανήκουσα σε Πωλητές εταιρεία με αμελητέο μερίδιο αγοράς, και κατά συνέπεια σαφώς χαμηλότερο του 25%. Ως προς την αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ αυτής και της αγοράς παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,το μερίδιο αγοράς της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι ομοίως κατά πολύ χαμηλότερο του 25%. Υπό τo φως των ανωτέρω, αξιολογείται ότι η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση. Κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!