Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Απόφαση 727/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 1199/08.02.2021 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η επιχείρηση με την επωνυμία BELTERRA INVESTMENTS LIMITED αποκτά το σύνολο της εταιρίας με την επωνυμία MELBERY INVESTMENTS LIMITED.

Απόφαση 727/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 727/2021 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22 Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 5314/ Β΄/17.11.2021
Σχετική Αγορά Διαχείριση Λιμένων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία: 

«εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 08.02.2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 1199) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED» πλήρους και αποκλειστικού ελέγχου διά εξαγοράς επί της κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «MELBERY INVESTMENTS LIMITED» του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της, πέραν του ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της το οποίο η BELTERRA INVESTMENTS LIMITED κατείχε ήδη, ήτοι του συνόλου των μετοχών της MELBERY INVESTMENTS LIMITED, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρίες

BELTERRA INVESTMENTS LIMITED

MELBERY INVESTMENTS LIMITED

Περίληψη Απόφασης Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των επιμέρους σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές καθώς και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές. 
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!