Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021

Απόφαση 725/2021

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 10862/18.12.2020 γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας Kaizen Gaming International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd). 

Απόφαση 725/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 725/2021 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 1η Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ 5248/ Β΄/12.11.2021
Σχετική Αγορά

1)              Αγορά διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος - δραστηριοποιούνται αμφότερα τα συμμετέχοντα μέρη.

2)              Αγορά αθλητικών παιγνίων εξειδικευμένων γνώσεων (με επίγεια μέσα) – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ, με μονοπωλιακή θέση λόγω κατοχής αποκλειστικού δικαιώματος.

3)              Αγορά  αριθμολαχείων με επίγεια μέσα - δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ, με μονοπωλιακή θέση λόγω κατοχής αποκλειστικού δικαιώματος.

4)              Αγορά διαδικτυακών παραδοσιακών αριθμολαχείων – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ, με πρόσφατη είσοδό της με το Τζόκερ. Λόγω κατοχής αποκλειστικού δικαιώματος, έχει μονοπωλιακή θέση.

5)              Αγορά των Κρατικών Λαχείων - δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω θυγατρικής Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, με μονοπωλιακή θέση λόγω κατοχής αποκλειστικού δικαιώματος.

6)              Αγορά ιπποδρομιακού στοιχήματος με επίγεια μέσα  - δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής της Ιπποδρομίες ΑΕ, με μονοπωλιακή θέση λόγω κατοχής αποκλειστικού δικαιώματος  μέχρι και το 2035.

7)              Αγορά διαδικτυακού στοιχήματος επί εικονικών γεγονότων (virtual betting) – δραστηριοποιείται μόνο η Stoiximan. 

8)                  Αγορά παιγνιομηχανημάτων (VLTs) (με επίγεια μέσα) - δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ.

9)              Αγορά διαδικτυακών παιγνίων τύπου καζίνο εξαιρουμένων παιγνίων πόκερ – δραστηριοποιείται μόνο η Stoiximan. 

10)            Αγορά διαδικτυακών παιγνίων πόκερ – δραστηριοποιείται μόνο η Stoiximan. 

11)            Αγορά διοργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδρομιών – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω θυγατρικής της. 

12)            Αγορά δικαιώματος μετάδοσης ιπποδρομιών – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω θυγατρικής της.

13)            Αγορά διανομής και μεταπώλησης κωδικών για τη διενέργεια αγορών στο διαδίκτυο με κουπόνια (e-vouchers) - δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω θυγατρικής της Tora Direct.

14)            Αγορά πληρωμών μέσω διαδικτύου – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω θυγατρικής της Tora Wallet.

15)            Αγορά υπηρεσιών cyber security και παροχής συστημάτων διαχείρισης κινδύνου για παίγνια αθλητικών στοιχημάτων – δραστηριοποιείται μόνο η ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής της Neurosoft.

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 6 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία: 

«εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 18.12.2020 (αρ. πρωτ. 10862) προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης σχετικά με την απόκτηση από την ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας OPAP Investment Limited, αποκλειστικού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και άλλων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου της εταιρείας KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD που διατίθενται στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα «Stoiximan», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».
Εμπλεκόμενη/-ες Εταιρίες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΑΓΏΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ (ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Περίληψη Απόφασης

Η υπό κρίση συγκέντρωση συνίσταται στην μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου επί της επιχείρησης-στόχου από κοινό σε αποκλειστικό. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πραγματικοί ανταγωνιστές, αφού δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά, ήτοι στην αγορά διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος, και, συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση συνιστά οριζόντια συγκέντρωση. Η ΟΠΑΠ και η STOIXIMAN BUSINESS λειτουργούν ουσιαστικά στην αγορά ως δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις. Κατά συνήθη πρακτική της Ε.Επ., σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια συγκέντρωση που συνίσταται στην απόκτηση κοινού ελέγχου έχει ήδη αξιολογηθεί ενδελεχώς ως προς τις επιπτώσεις της στο ανταγωνισμό, κρίνεται ότι ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταβολή του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστικό δεν είναι σε θέση να εγείρει καινοφανή ζητήματα που να χρήζουν ανάλυσης. Εν προκειμένω, οι επιπτώσεις της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 693/2019 Απόφασης της ΕΑ. Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι προκύπτει ότι ο ΟΠΑΠ θα ακολουθήσει διακριτές επιχειρηματικές στρατηγικές για τις δύο διαδικτυακές πλατφόρμες με διαφορετικές ομάδες management, κάτι που βεβαίως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η νέα οντότητα που θα προκύψει από την παρούσα συγκέντρωση δεν αποβλέπει στην δεσμοποίηση όλων ή των περισσοτέρων διαδικτυακών παιχνιδιών της σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!