Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021

Απόφαση 735/2021

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, της απόκτησης από την εταιρία TEFORTO HOLDINGS (θυγατρική του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ), του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.», «VIOTIA AIOLOS Α.Ε.Π.Ε.Ε.», «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.»

Απόφαση 735/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 735/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Μάϊου 2021

Αριθμός ΦΕΚ

3603/ Β΄/6.8.2021
Σχετική Αγορά Αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο (α) χονδρικής και (β) λιανικής
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες TEFORTO HOLDINGS LIMITED
Εξαγοραζόμενη «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.», «VIOTIA AIOLOS Α.Ε.Π.Ε.Ε.», «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.»
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 31.03.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΜΟΗ) των εξαγοραζόμενων εταιριών (α) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (γ) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (δ) «VIOTIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (ε) «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (στ) «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!