Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Απόφαση 730/2021

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση

 

Απόφαση 730/2021
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 730/2021
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Μαρτίου 2021
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά πώλησης μικροσυσκευών υγραερίου γενικής χρήσης

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 Ν. 3959/2011 – Άρθρα 101 και 101 ΣΛΕΕ
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:  

Ι. Διαπιστώνει ότι η εταιρία RESOUL παραβίασε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό, τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω, για τη χρονική περίοδο από την 16.05.2008 έως την 31.12.2012,

ΙΙ. Διαπιστώνει ότι η εταιρία RESOUL παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική περίοδο από την 01.01.2005 έως την 31.12.2019,

ΙΙΙ. Υποχρεώνει την εταιρία RESOUL να παραλείπει στο μέλλον τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις,

ΙV. Επιβάλει πρόστιμο στην εταιρία RESOUL για την τέλεση των διαπιστωθεισών παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών (€1.100.547,11),

V. Απειλεί την RESOUL με πρόστιμο εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Εμπλεκόμενη/-ες

Καταγγέλλουσα: Η εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Καταγγελλόμενη: Η εταιρία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»(νυν «RESOUL»)
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL παρέβη τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την περίοδο 2008-2012, επιβάλλοντας στους χονδρεμπόρους/ διανομείς αντι-ανταγωνιστικούς κάθετους περιορισμούς, ήτοι καθορισμό τιμής μεταπώλησης, περιορισμό των παθητικών πωλήσεων (καθώς και ενεργητικών πωλήσεων, ιδίως για την περίοδο 2008-2009), και υποχρέωσης προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά χονδρικής για συσκευές φυσικού αερίου γενικής χρήσης και καταχράστηκε την εν λόγω δεσπόζουσα θέση κατά την περίοδο 2008-2012, επιβάλλοντας υποχρεώσεις αποκλειστικότητας στους διανομείς της. Αυτοί οι συμβατικοί όροι, σε συνδυασμό με την προσφορά εκπτώσεων στόχων, αποσκοπούσαν στη διατήρηση ή/και στην ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά, αποκλείοντας έτσι τους ανταγωνιστές και περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ. Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL καταχράστηκε την δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης συσκευών αερίου γενικής χρήσης κατά την περίοδο 2005-2019, προσφέροντας στα σούπερ μάρκετ εκπτώσεις βάσει εξατομικευμένων στόχων. Οι εν λόγω εκπτώσεις χορηγήθηκαν αναδρομικά και όχι μόνο σε πωλήσεις που υπερέβαιναν συγκεκριμένους στόχους, και ως σκοπό είχαν στη διατήρηση και / ή στην ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της RESOUL στη σχετική αγορά, αποκλείοντας έτσι τους ανταγωνιστές και περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ Ν89/2021
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!