Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Απόφαση 723/2020

Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση της υπ’ αριθ. 3 Δέσμευσης που έχει αναλάβει η εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 Αποφάσεών της.

Απόφαση 723/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 723/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά προμήθειας φυσικού αερίου

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση της υπ’ αριθ. 3 Δέσμευσης που έχει αναλάβει η εταιρεία, δυνάμει της υπ' αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 Αποφάσεων της.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25(6) Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία, αποφάσισε ομοφώνως:

  1. Διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3 Δέσμευση της ΔΕΠΑ και
  2. Κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από την υποχρέωση εφαρμογής προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, κατά τα οριζόμενα και στην υπ’ αριθ. 631/2016 απόφαση της ΕΑ. 
Εμπλεκόμενη/-ες ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαμορφωθείσες συνθήκες στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και, ιδίως, την αύξηση του αριθμού των εταιριών που πραγματοποιούν εισαγωγές φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, την σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΠΑ - σε ποσοστό κάτω του 60%, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 631/2016 Απόφαση ΕΑ, την σταθερή και ανοδική αύξηση του μεριδίου αγοράς έτερου προμηθευτή, την αύξηση των μεριδίων αγοράς λοιπών προμηθευτών, καθώς και την είσοδο νέων, την σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου με ανάντη προμηθευτές φυσικού αερίου αγωγού και από λοιπούς προμηθευτές (εισαγωγείς), πλην της ΔΕΠΑ, τις ευρύτερες εξελίξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στις υποδομές του ΕΣΦΑ, τις αγοραπωλησίες μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, που καταδεικνύουν την ανάπτυξη πλήθους εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, πλην της ΔΕΠΑ, καθώς και τη μείωση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνει ότι η υπ’ αριθ. 3 Δέσμευση της υπ' αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016 και 651/2017 Αποφάσεων της,  έχει πλέον επιτελέσει τον σκοπό που την επέβαλε, ήτοι την παροχή ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου και ιδίως την ανάπτυξη επαρκών ανταγωνιστικών δυνάμεων.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!