Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση 579/2013

 Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του ομίλου της εταιρίας «Skrill Group Limited» από την εταιρία με την επωνυμία «CVC Capital Partners SICAV- FIS S.A.»

Απόφαση 579/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 579/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Νοεμβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πορτοφολίου, Επεξεργασία Πληρωμών, Πληρωμές μέσω τιμολογίου ή με δόσεις, Προπληρωμένη κάρτα MasterCard, Online Banking, Εμβάσματα, Πληρωμές μέσω κινητού, Προπληρωμένα Vouchers
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες CVC CAPITAL PARTENERS SICVA -  FIS S.A.
Ελεγχόμενη/-ες SKRILL GROUP LIMITED
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ.3 ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του Ομίλου της εταιρίας «Skrill Group Limited» από την εταιρία με την επωνυμία «CVC Capital Partners SICAV- FIS S.A.», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Με βάση τα ανωτέρω, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά ή άλλως να περιορίσει την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά καθώς οι εταιρίες που ελέγχονται άμεσα ή έμεσα από τον Όμιλο CVC (γνωστοποιούσα) δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά με την αποκτώμενη εταιρία, ούτε και σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο αυτής, στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, δεν υφίστανται, εν προκειμένω, οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις μεταξύ της αποκτώμενης εταιρίας και της γνωστοποιούσας, και δεν προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων. Επομένως, δεν θα επέλθει, ως αποτέλεσμα της κρινόμενης συγκέντρωσης, οιαδήποτε μεταβολή στη διάρθρωση της σχετικής αγοράς, τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό, τη θέση της εξαγοραζόμενης εταιρίας και τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής προμηθευτών και πελατών στην ελληνική αγορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!