Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση 718/2020

Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, η οποία αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου επί στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της  «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» από τις εταιρίες (α) «FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C.» και (β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Απόφαση 718/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 718/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 1η Οκτωβρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορές ιδιωτικών γενικών κλινικών, μαιευτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, νευροψυχιατρικών κλινικών

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων 
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011) 
Διατακτικό

Εγκρίνει

Γνωστοποιούσα/-ες ) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C. και (βΤΡΑΠΕΖΑΠΕΙΡΑΙΩΣΑ.Ε.
Εξαγοραζόμενη/-ες EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως ότι εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από  27.07.2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από την «FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C.» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» επί στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!