Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Απόφαση 716/2020

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε» (εφεξής «ΣΙΔΜΑ») στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής «ΜΠΗΤΡΟΣ»), που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων.

Απόφαση 716/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 716/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Ιουλίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων (διανομή πλατεών και επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων)

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό

Εγκρίνει

Γνωστοποιούσα/-ες «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε»
Εξαγοραζόμενη/-ες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ»
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα εγκρίνει ομόφωνα την από 08.05.2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε» στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!