Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Απόφαση 714/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 3724/08.05.2020 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «SAIGA S.à.r.l.» θα αποκτήσει το [...] του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου.

Απόφαση 714/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 714/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Ιουνίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά διαδικτυακών αγορών (πλατφορμών marketplace), αγορά υπηρεσιών σύγκρισης τιμών, αγοράδιαδικτυακής διαφήμισης (πλατφορμών διαφήμισης), αγορά διαδικτυακών παραγγελιών έτοιμου φαγητού (πλατφορμών παραγγελιών έτοιμου φαγητού)

Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο

Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)

Διατακτικό

Εγκρίνει

Γνωστοποιούσα/-ες SAIGA S.à.r.l. και οι ΓΧ, ΒΔ και ΓΑ
Εξαγοραζόμενη/-ες «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» με το διακριτικό τίτλο ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, της από 08.05.2020 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αρνητικού αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «SAIGA S.à.r.l.» της εταιρείας «ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» και το διακριτικό τίτλο ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. (ΣΚΡΟΥΤΖ)», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!