Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Απόφαση 717/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8266/23.10.2013  καταγγελίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ – Θ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.» κατά δεκατριών (13) εταιρειών με τις επωνυμίες: 1) «ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΡΥΔΗΣ», 2) «ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) «Σ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», 4) «Σ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», 5) «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ», 6) «ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ», 7) «ΚΑΠΝΟΣ», 8) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ», 9) «Μ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ», 10) «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 11) «ΑΦΕΣ ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 12) «ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΘΕΟΦ. ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» και 13) «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση 717/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 717/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 31η Αυγούστου 2020
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Αγορά χονδρικής διάθεσης καπνικών προϊόντων

Αντικείμενο Απόφασης Καταγγελία/ Αίτημα ασφαλιστικών μέτρων
Νομικό Πλαίσιο Αρ. 1 Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Απόρριψη καταγγελίας/ απαράδεκτο αίτημα ασφαλιστικών μέτρων

Καταγγέλλουσα/-ες Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ – Θ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες 1) «ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΡΥΔΗΣ», 2) «ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) «Σ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»,4) «Σ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ», 5) «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ», 6) «ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ», 7) «ΚΑΠΝΟΣ», 8) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ», 9) «Μ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ», 10) «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 11) «ΑΦΕΣ ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 12) «ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΘΕΟΦ. ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» και 13) «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε την απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 8266/23.10.2013 καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ – Θ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.» ως αβάσιμης στο σύνολό της.  Ειδικότερα, έκρινε ότι το αίτημα της καταγγέλλουσας περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων προβλήθηκε απαράδεκτα, και αξιολόγησε τους ισχυρισμούς της ως καταγγελία με αντικείμενο τη διάπραξη ή μη παραβάσεων του άρθρου 1 ν. 3959/20011 στην αγορά διανομής βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού, απορρίπτοντάς τους στο σύνολό τους.

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα. 
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!