Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση 698/2019

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 των Ν. 3959/2011 και 703/1977, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επιμέρους αγορές αλκοολούχων ποτών, στο τμήμα της που αφορά τις προτεινόμενες από την εταιρεία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ» δεσμεύσεις.

Απόφαση 698/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 698/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/4594/19.10.2020
Σχετική Αγορά Οι σχετικές αγορές που αφορούν στην εν λόγω υπόθεση διακρίνονται στην ελληνική αγορά των: αλκοολούχων ποτών (i) Σκωτσέζικο ουίσκι, (ii) Τζιν και (iii) Ready To Drinks/PREMIX προϊόντα, στο κανάλι της επιτόπιας κατανάλωσης.|
Αντικείμενο Απόφασης Αποδοχή προτεινόμενων Δεσμεύσεων 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011

Διατακτικό

Αποδέχεται, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις,  που προτάθηκαν από την εταιρία «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ» και οι εν λόγω δεσμεύσεις καθίστανται πλέον υποχρεωτικές για την Επιχείρηση, για περίοδο 5 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011.

Ελεγχόμενη/-ες

«ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ»|

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχεται, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις, όπως αναλυτικώς εκτίθενται, και οι εν λόγω δεσμεύσεις καθίστανται πλέον υποχρεωτικές για την Επιχείρηση, και ορίζει ότι, οι αναληφθείσες δεσμεύσεις θα εφαρμοστούν άμεσα από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Επιχείρηση ως προς όλα τα είδη υπηρεσιών, τα οποία καταλαμβάνει η παρούσα, στο βαθμό που οι δεσμεύσεις αφορούν νέες Εμπορικές Συμφωνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σκεπτικό της παρούσης ή/και στο κείμενο των δεσμεύσεων, και, εν γένει, στο βαθμό που οι δεσμεύσεις δεν σχετίζονται με την τροποποίηση υφιστάμενων Εμπορικών Συμφωνιών. Οι παρούσες δεσμεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου 2020, κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσης ή/και στο κείμενο των δεσμεύσεων. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί δια της παρούσης υποχρεωτικές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται με απόφαση της που θα διαπιστώνει την μη εκπλήρωση των δεσμεύσεων, να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 περιπτ. δ) και στ) και παρ. 2 περιπτ. α) και β) του ν. 3959/2011.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!