Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση 694/2019

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» επί των εταιριών με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Απόφαση 694/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 694/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 4η Νοεμβρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/4159/28.9.2020
Σχετική Αγορά Ο κλάδος  της ηλεκτρικής ενέργειας: α) παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ιδίως της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές) και β) λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων 
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3959/2011)
Διατακτικό Εγκρίνει την συγκέντρωση
Γνωστοποιούσα/-ες

«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και VOLTERRA Α.Ε.»

Εξαγοραζόμενη VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και«VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από 24.07.2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες ΔΕΗ ΑΝ και VOLTERRA επί των εταιριών VOLTERRA K-R και VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική απόφαση. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!