Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Απόφαση 700/2020

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 και το άρθρο 3 του ν.3592/2007 που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.» «ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε.» «ALPHA Ραδιοφωνική ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», μέσω της  εταιρείας με την επωνυμία «MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED».

Απόφαση 700/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 700/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Φεβρουαρίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/4149/28.9.2020
Σχετικές Αγορές

(1) Η αγορά της τηλεόρασης ενημερωτικών μέσων 

(2) Η αγορά του ραδιοφώνου ενημερωτικών μέσων 

(3) Η αγορά του ραδιοφώνου μη ενημερωτικών μέσων 
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 και το άρθρο 3 του ν.3592/2007 που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.» «ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε.» «ALPHA Ραδιοφωνική ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», μέσω της  εταιρείας με την επωνυμία «MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED».
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 και άρθρο 3 του Ν. 3592/2007

Διατακτικό

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει την από 18.12.2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ» μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρίας συμμετοχών Mediamax Holdings Limited, επί των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ», «Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ» και «Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν.3959/2011 (για την αγορά των μη ενημερωτικών μέσων) και του άρθρου 3 του Ν.3592/2007 (για την αγορά των ενημερωτικών μέσων), υπολείπεται, αφενός, των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μία από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, οπότε η Γνωστοποιούσα δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους αγορές των ΜΜΕ και άρα δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σ’ αυτές και, αφετέρου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/2011, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές τις οποίες αφορά.

Εξαγοράζουσα(σες) «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ» 
Εξαγοραζόμενη(ες)  

(Mediamax Holdings Limited)

Β.1 «Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ», 

Β.2 «Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ»

Β.3 «Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ»

Περίληψη Απόφασης

Από την ανάλυση τόσο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης σε σχέση με τη δομή των αγορών που αφορά η συγκέντρωση, όσο και από τις απόψεις των ανταγωνιστών των μερών στην εν λόγω αγορά, η Επιτροπή Ανταγωνι­σμού κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3 παρ. 3 του Ν.3592/2007 και 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, κρίνει ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρόλο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις  επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!