Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Απόφαση 697/2019

Λήψη απόφασης επί της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στην Απόφαση 650/2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου η Επιτροπή, δυνάμει του όρου Α.1.2 της ίδιας Απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης.

Απόφαση 697/2019
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 697/2019
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 18η Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/3902/14.9.2020
Σχετική Αγορά ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Αντικείμενο Απόφασης Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στην Απόφαση 650/2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά νωπού αγελαδινού γάλακτος, προκειμένου η Επιτροπή, δυνάμει του όρου Α.1.2 της ίδιας Απόφασης, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 3959/2011
Διατακτικό

Α. Παράταση της ισχύος της δέσμευσης A.1 – Α.1.1 που προβλέπεται στην Απόφαση 650/2017 για ένα ακόμα έτος, ήτοι από την 21.10.2019 έως την 20.10.2020. Με τη λήξη του έτους, κατά την οποία ισχύει η ως άνω δέσμευση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δέσμευσης αυτής και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, και θα αποφανθεί υπέρ της άρσης της, ή της παράτασης της ως άνω δέσμευσης για χρονικό διάστημα όχι πέραν του ενός έτους.

Β. Εκκίνηση έλεγχου συμμόρφωσης επί της εφαρμογής της ως άνω δέσμευσης από τα μέρη.
Ελεγχόμενη/-ες

Α. ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Από την ανάλυση τόσο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης σε σχέση με τη δομή της αγοράς παροχής νωπού αγελαδινού γάλακτος, όσο και από τις απόψεις των ανταγωνιστών των μερών στην εν λόγω αγορά, αλλά και φορέων της αγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνι­σμού κρίνει ότι η ισχύς της Αναληφθείσας Δέσμευσης ως προς την αγορά προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος πρέπει να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος, ήτοι από την 21.10.2019 έως την 20.10.2020, αφενός για να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η διαπραγματευτική θέση των γαλακτοπαραγωγών έναντι των ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ και αφετέρου διότι εκτιμάται ότι η Δέσμευση υπήρξε αποτε­λεσματική.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!