Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση 603/2015

Λήψη απόφασης επί των καταγγελιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του κου Τηλέμαχου Κυριακού, διαχειριστή συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών περιοχής Φούρκας κατά της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.» βυτιοφόρων εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων και ακάθαρτων υδάτων της χερσονήσου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής (πρώην «Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Δημόσιας Χρήσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων Εκκενώσεως Βόθρων και Μεταφοράς Λυμάτων Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής»), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

Απόφαση 603/2015
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 603/2015 
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός ΦΕΚ 3443/B/18.08.2020
Σχετική Αγορά Εκκένωση και μεταφορά βοθρολυμάτων και λοιπών ακάθαρτων υδάτων από τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους των πελατών - μέσω των ειδικών βυτιοφόρων - στους επιλεγμένους χώρους εναπόθεσης/βιολογικούς σταθμούς στη Χερσόνησο Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 703/1977 και ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπίστωση παράβασης
Καταγγέλλουσα/-ες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και του κου Τηλέμαχου Κυριακού διαχειριστή συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών περιοχής Φούρκας
Καταγγελλόμενη/-ες Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.»
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα αποφάσισε ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.» προέβησαν σε συμφωνία καθορισμού τιμών μεταξύ τους, δηλ. σε παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77 και του ν. 3959/2011. Συγκεκριμένα τα μέλη της Κοινοπραξίας προέβησαν:

α) σε συμφωνία καθορισμού τιμών μεταξύ τους, πρακτική που από τη φύση της συνιστά το πλέον πρόδηλο και κατάφωρο είδος παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/77, 

β) σε συμφωνία καθορισμού τιμών, κατανομής αγορών ή/και περιορισμού της διάθεσης, πρακτικές που συνιστούν, επίσης, σοβαρές παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/77 ή/και του ν.3959/11.

Οι προαναφερόμενες συμφωνίες/εναρμονισμένες πρακτικές των εμπλεκομένων επιχειρήσεων εντάσσονταν σε ένα ενιαίο σχέδιο ελέγχου των τιμών και των μεριδίων αγοράς εντός της χερσονήσου Κασσάνδρα. 

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τα μέλη στης Κοινοπραξίας να παύσουν και να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/1977 και του άρθρου 1 ν. 3959/2011 (απαγορευμένη σύμπραξη) και τους επέβαλε το σύνολο του προστίμου της ενιαίας παράβασης του άρθρου 1 των  ν. 703/1977 και ν. 3959/2011 (για ορισμένους από αυτά, όπως εκτίθεται στο σκεπτικό της απόφασης, λόγω διαδοχής) το οποίο ανέρχεται (συνολικά) σε 210,329.97 ευρώ.

Τέλος, η Επιτροπή με την απόφασή της απειλεί τα μέλη της Κοινοπραξίας με πρόστιμο και χρηματική ποινή αν με απόφασή της ήθελε τυχόν βεβαιωθεί η συνέχιση ή επανάληψη στο μέλλον των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και δεν καταλογίζει στα ανωτέρω για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό λόγους   παράβαση της παραγράφου 2 των ως άνω νόμων για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης τους στη σχετική αγορά.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!