Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση 671/2018

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6073/17.10.2018 εισήγησης διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συνέχεια καταγγελίας της εταιρίας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» κατά μεταφορικών επιχειρήσεων του νομού Καβάλας για διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν ν. 3959/2011) και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά των εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Απόφαση 671/2018
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 671/2018
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Νοεμβρίου 2018
Αριθμός ΦΕΚ 3420/B/14.08.2020
Σχετική Αγορά Οδική μεταφορά λιπασμάτων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 25α ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπίστωση παράβασης -  Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες Μεταφορικές επιχειρήσεων του νομού Καβάλας (ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ IME-ΕΠΕ, ΝΕΑΠΟΛΙΣ IME-ΕΠΕ και ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΜΕ-ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και το Σωματείο ΦΔΧ Ν. Καβάλας «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»).
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασή της, έκρινε ότι οι μεταφορικές επιχειρήσεις ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ IME-ΕΠΕ, ΝΕΑΠΟΛΙΣ IME-ΕΠΕ και ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΜΕ-ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, καθώς και το Σωματείο ΦΔΧ Ν. Καβάλας «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» παραβίασαν, όπως αποδέχθηκαν και σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό της απόφασης και για το χρονικό διάστημα που εκεί αναφέρεται ως προς έκαστη/-o, το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 με τη συμμετοχή τους σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 1995 έως τον Οκτώβριο του 2015 (ενιαία και διαρκής παράβαση). 

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο κοινού και ενιαίου σχεδίου συνήψαν συμφωνίες με αντικείμενο τον καθορισμό του ύψους των κομίστρων για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο της απόφασης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και ένωση επιχειρήσεων να παραλείπουν στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση. 

Για την ανωτέρω παράβαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 396.526€, μειωμένα κατά 15%, όπως προβλέπεται, για τη συνεργασία των διευθετούντων μερών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών και την ανεπιφύλακτη παραδοχή από μέρους τους της συμμετοχής και ευθύνης τους στην παράβαση που διαπιστώθηκε. Για μία εξ αυτών, του Σωματείου ΦΔΧ Ν. Καβάλας «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», η Επιτροπή διαπιστώνει ότι λόγω εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3959/2011 περί ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού επιβαλλόμενου προστίμου, το πρόστιμο για τη συμμετοχή στη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011, είναι μηδενικό.

Τέλος, στο πλαίσιο της απόφασης η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντέλλει κατά πλειοψηφία τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 2 στοιχείο ιστ του ν. 3959/2011, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τυχόν συμμετοχή και ευθύνη της εταιρίας «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» - νυν «Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» στις διαπιστωθείσες κατά το σκεπτικό πρακτικές.

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ  
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!