Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Απόφαση 711/2020

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2538/02.05.2017 καταγγελίας του […] κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»

Απόφαση 711/2020
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 711/2020
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 28η Απριλίου 2020
Αριθμός ΦΕΚ

3416/B/14.08.2020

Σχετική Αγορά Αγορά τροφής για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων στην ελληνική επικράτεια
Αντικείμενο Απόφασης Απόρριψη καταγγελίας για παράβαση άρθρου 2 ν. 3959/2011
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 2 ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η καταγγελία απορρίπτεται διότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 2 Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.», 

Δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης στην υπό κρίση υπόθεση ως προς την προαναφερόμενη εταιρία με βάση το άρθρο 102 ΣΛΕΕ. 

Καταγγέλλουσα  -
Καταγγελλόμενη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Η καταγγελλόμενη κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ανάντη αγορά προμήθειας τροφών για γουνοφόρα ζώα και δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας στην κατάντη αγορά (αγορά εκτροφής και εμπορίας γουνοφόρων ζώων). Ωστόσο, δεν συντρέχει η (σωρευτικώς προβλεπόμενη) προϋπόθεση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτής υπό την έννοια του άρθρου 2 Ν. 3959/2011.

Και τούτο διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η άρνηση προμήθειας ως καταχρηστική καθώς η άρνηση δεν οδηγεί σε εξάλειψη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αγορά επόμενου σταδίου.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένη, καθώς αυτή δεν ήταν υποχρεωμένη να συνεχίσει να παραδίδει ζωοτροφές σε έναν πελάτη που είχε οφειλές του ύψους της οφειλής του καταγγέλλοντος και δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις για την εξόφλησή της οφειλής του.

Ένδικα Μέσα  -
Αποφάσεις ΔΕΑ  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!